BØKER

Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke?

Banebrytende bok om mekanismene som ligger til grunn for å nå sine mål – for å lykkes. Mange tror at oppskriften handler om «hardt arbeid» kombinert med litt flaks og tilfeldigheter. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er mer dyptgående mekanismer som er årsaken til at noen lykkes og andre ikke.

 

Bevissthets
skiftet

Bevissthetsskiftet tar for seg fire store spørsmål i livet

 • Hvem er vi?
 • Hvor kommer vi fra?
 • Hva gjør vi her?
 • Hvor skal vi?

Forfatterne gir sine svar og tolkninger på hvert av disse spørsmålene. De tar for seg kontroversielle temaer som berører kropp, sinn og sjel.

Skapelsens Paradoks

Oppstod The Big Bang fra ingenting? ..uten en innblanding av guddommelighet? Eller er det et intelligent design bak skapelsen?
Er skapelsens sykluser drevet av paradokset mellom det uendelige og endelige?

Denne boken vil:

 • vise deg hvordan skapelsen oppstod fra ingenting samtidig som det er et intelligent design bak det hele
 • vise deg hvordan skapelsen er et paradoks
 • vise deg hvordan umanifestert, ubegrenset, uendelig potensiale av bevissthet manifesterer og tilrettelegger seg selv gjennom deg for å være
 • vise deg hvordan livets spill er konstruert og hvilke spilleregler som gjelder
 • vise deg at tiden ikke er lineær, men en del av en stor syklus
 • vise deg hvordan ditt underbevisste sinn påvirker rollen du spiller i livets spill
 • hjelpe deg til å våkne opp for igjen å huske hvem du egentlig er

Du Er Klarsynt

Denne boken er et resultat av flere års samarbeid mellom Lilli Bendriss og Camillo Løken.

Lilli og Camillo begynte å jobbe sammen i 2009 og høsten 2010 utga de sin første bok Bevissthetsskiftet. Du Er Klarsynt er deres andre bok sammen.

Tilsammen har de mer enn 45 års erfaring med den ikke-fysiske, åndelige verden. Lilli med sine 30 år og Camillo med 15.

Les mer om boken her.