Bli med på spennende helgekurs i Ørsta med Lilli og Camillo og møt likesinnede, spirituelle mennesker.

Faktureringsdetaljer

Din bestilling

Produkt
Antall
Pris
Helgekurs Ørsta1
kr3,500.00

Ordren din

Produkt Delsum
Plassholder
Helgekurs Ørsta
  × 1
kr3,500.00
Delsum kr3,500.00
Totalt kr3,500.00
  • Betal kr. 3500 til kontonr: 1204.04.91889 for å sikre din plass!

    *Merk betalingen med ditt navn

Vilkår

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling/påmelding. Bestilling for deltagelse av helgekurs med Lilli Bendriss og Camillo Løken kan gjøres pr. telefon, epost eller via arrangørens nettside eller Facebook side. Etter bestilling blir det sendt en bekreftelse pr. epost.

Betalingen for helgekurset må være gjennomført for at bestillingen/påmeldingen er gyldig.

Kr 500 av innbetalingen utgjør depositum som ikke refunderes ved eventuell avbestilling.

​Påmelding til helgekurset er bindende.

Ved evt. avbestilling av helgekurset påløper et administrasjons og ekspedisjonsgebyr på NOK 500 per påmeldte deltager.

 

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter to dagers program den 21 og 22.november fra kl. 10:00 – 17:00 hvor lunsj er inkludert begge dager slik det er oppgitt på arrangørens nettside https://www.camilloloken.pro/helgekurs.

Om ønskelig kan middag for dag 1 av helgekurset samt hotellovernatting bestilles ekstra. Deltager betaler selv direkte til hotell for middag og hotell-opphold. Prisen for middag/hotell-opphold er oppgitt på arrangørens nettside https://www.camilloloken.pro/helgekurs.

3. Pris
Prisen for å delta på helgekurs med Lilli Bendriss og Camillo Løken fremgår av arrangørens nettside https://www.camilloloken.pro/helgekurs.

4. Avbestilling – overdragelse
4.1.Avbestilling ved force majeure
Dersom arrangør blir tvunget til å helgekurset på grunn av force majeure tilstander har deltaker rett til å få refundert innbetalt beløp minus depositum. Det betyr at det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når helgekurset etter avtalen skal ta til. I slike tilfeller må det foreligge offisielt reiseråd fra Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet eller stedlige myndigheter som fraråder alle reiser til reisemålet for at refusjonen skal finne sted. Refusjon av depositumet blir en sak mellom den reisende og den reisendes forsikringsselskap.

Deltaker har rett til å avbestille helgekurset, og få refundert innbetalt beløp minus depositum for helgekurset, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg  gjeldende når helgekurset etter avtalen skal ta til. I slike tilfeller må det foreligge offisielt reiseråd fra Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet eller stedlige myndigheter som fraråder alle reiser til reisemålet for at refusjonen skal finne sted. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av helgekurset. Refusjon av depositumet blir en sak mellom den reisende og den reisendes forsikringsselskap.

4.2 Overdragelse av helgekurset
Den reisende har rett til å overdra helgekurset til en annen for å delta på helgekurset. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om dette seneste 30 dager før helgekurset starter, og at arrangøren ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse.

4.3. Avbestilling mot vederlag
– ved avbestilling av helgekurset 8 – 1 uke før helgekurset starter refunderes ikke depositum kr. 500 pr påmeldte deltager.
– ved avbestilling av helgekurset mellom 7 – 3 dager før helgekurset starter påløper et gebyr på 50 % av helgekursets avgift. beløp pr. deltager. Beløpet inkluderer da det ikke-refunderbare depositumet på kr. 500.
– ved avbestilling fra og med 3 dager før helgekurset starter, eller ved manglende fremmøte på helgekursets startdag påløper et gebyr på 100 % av​ helgekursets beløp pr. deltager. Beløpet inkluderer da det ikke-refunderbare depositumet på kr. 500.

4.4 Ved plutselig og alvorlig sykdom
Dersom deltaker må avbestille helgekurset på grunn av akutt sykdom gjelder fortsatt avbestillingsvilkår som beskrevet i punkt 4.3. Eventuell refusjon av helgekursets totale beløp blir en sak mellom kunde og kundens forsikringsselskap.

4.5. Havila Hotell Ivar Aasens avbestillingsvilkår
Dersom deltaker bestiller middag Dag 1 og/eller overnatting på Havila Hotel Ivar Aasen i forbindelse med helgekurset gjelder følgende villkår fra hotellet:

Avbestilling opptil 1 uke før helgekurset starter medfører inget avbestillingsgebyr.

Avbestilling fra 6 til 0 dager før helgekurset starter medfører et gebyr på 50% av kostnaden for middag og/eller overnatting. Dersom deltaker kan dokumentere avbestilling med sykemelding innvilges 75%

5. Personopplysninger
5.1 Hvordan lagres personopplysningene mine når jeg bestiller helgekurset?
De personopplysningene du legger inn på arrangørens nettside eller sender pr. epost/oppgir via teleon i henhold til Personopplysningsloven registreres. Opplysningene brukes til å ivareta arrangørens forpliktelser ovenfor deg, og de videreformidles også til arrangørens hotell-samarbeidspartner Havila Hotell Ivar Aasen.

Opplysningene brukes også i forbindelse med håndtering og administrasjon av betalinger.

​Arrangør av helgekurset er Lilli Bendriss og Camillo Løken i samarbeid med Havila Hotell Ivar Aasen.

Klikk på + ikonet under for å se vilkårene.

Et bedre liv med økt bevissthet
N

Fra uro til ro

N

Fra slit til flyt

N

Fra motgang til medgang

Viktig informasjon
Vi gjør oppmerksom på at påmelding til helgekurset er bindene. Evt. avbestilling av middag/overnatting følger hotellets egne regler. Se våre og hotellets vilkår her.

Om du ønsker overnatting i dobbeltrom husk da å oppgi hvem du skal bo sammen med ettersom vi sender bestillingen til hotellet.

Om noe er uklart kan du ta kontakt her.

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...