CAMILLO LØKEN: 

Forfatter, kurs og foredragsholder i temaer som berører kropp, sinn og sjel.

UNIVERSETS 12 LOVER: 
GRATIS VIDEO

Er livet en berg-og-dal-bane som skyldes tilfeldigheter og flaks/uflaks … eller styrer vi selv alt som skjer via vår energi, frekvens og vibrasjon?

Hva om vi faktisk styrer våre liv hvert eneste minutt med det vi tenker og føler, og samtidig ikke klarer å se hvordan det hele foregår?

Hva om det da finnes et sett med universale lover som fungerer som reglene til Livets Spill og som belyser hvordan alt henger sammen?

Interessert i å vite mer om disse lovene?

Se Gratis Video og lær mer.