Kanalisering korona-krisen

med Lilli Bendriss & Camillo Løken

VENNLIGST MERK! Når det gjelder kanalisert informasjon så bør man alltid ha en viss sunn skepsis siden man aldri egentlig vet hvor informasjonen «kommer fra».

Jeg, Camillo, har vært lidenskapelig opptatt av kanalisert informasjon i en årrekke. Min erfaring tilsier at dersom informasjon harmonerer med deg og «treffer deg i hjertet» er den ren og riktig for deg.

Men dersom noe «skurrer» så skal man ikke sluke alt som blir sagt helt rått. Jeg skrev en egen blogg-artikkel om dette på engelsk i 2017.

KANALISERING OM KORONA-SITUASJONEN APRIL 2O20

I stedet for å vie en hel podkast-episode til korona-situasjonen valgte vi heller å gjøre en kanalisering med spørsmål og svar om hvorfor denne krisen har oppstått.

Jeg, Camillo, stilte spørsmål på norsk og Lilli via kanalisering svarte på engelsk. Du kan lytte til selve kanaliseringen via lydfilen som er lagt ut her.

NB! Spørsmålene og svarene er gjengitt i tekstformat og jeg har oversatt dem til norsk. Vær oppmerksom på at kanalisert informasjon ofte blir kommunisert litt annerledes enn den «normale» måten vi snakker på. Oversettelsen fra engelsk til norsk er da gjort etter beste evne.

Du kan leste ned pdf-versjonen av kanaliseringen under. Trykk på knappen.