Bøker

Dykk inn i Camillos forfatterskap, som spenner over en rekke fascinerende emner fra personlig utvikling til mysteriene av sinn og sjel. Hans bøker gir innsiktsfulle perspektiver og praktiske veiledninger for alle som søker vekst og forståelse.

Hva er grunnen til at noen lykkes… og andre ikke?

Banebrytende bok om mekanismene som ligger til grunn for å nå sine mål – for å lykkes. Mange tror at oppskriften handler om “hardt arbeid” kombinert med litt flaks og tilfeldigheter. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er mer dyptgående mekanismer som er årsaken til at noen lykkes og andre ikke.

Bevissthetsskiftet

Bevissthetsskiftet tar for seg fire store spørsmål i livet

  • Hvem er vi?
  • Hvor kommer vi fra?
  • Hva gjør vi her?
  • Hvor skal vi?

Forfatterne gir sine svar og tolkninger på hvert av disse spørsmålene. De tar for seg kontroversielle temaer som berører kropp, sinn og sjel.

Skapelsens Paradoks

Oppstod The Big Bang fra ingenting? ..uten en innblanding av guddommelighet? Eller er det et intelligent design bak skapelsen? Er skapelsens sykluser drevet av paradokset mellom det uendelige og endelige?

Du er klarsynt

Denne boken er et resultat av flere års samarbeid mellom Lilli Bendriss og Camillo Løken. Lilli og Camillo begynte å jobbe sammen i 2009 og høsten 2010 utga de sin første bok Bevissthetsskiftet. Du Er Klarsynt er deres andre bok sammen. Tilsammen har de mer enn 50 års erfaring med den ikke-fysiske, åndelige verden. Lilli med sine 34 år og Camillo med 18.