Skapelsens paradoks

Bli en bevisst medskaper

The Big Bang

Å snakke om noe før The Big Bang gir ingen mening ettersom tid ble skapt med The Big Bang. Men hvorfor skjedde det og hvordan er det mulig? Skjedde det uten en innblanding av en høyere makt – en guddommelighet? Eller er det et intelligent design bak skapelsen? Er skapelsens sykluser drevet av paradokset mellom det uendelige og endelige?

Hva sier leserne?

Camillo Løken er drevet av en prisverdig overbevisende og uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom ånd og vitenskap, så å si bevise at det usynlige er synlig for andre sanser enn øyet. Et mer bærekraftig prosjekt i vår tid hvor den som befatter seg med det åndelige latterliggjøres og mistenkeliggjøres i media og fornektes eller forties fra viten- skapelig hold, er vanskelig å tenke seg. Vitenskapen står på stedet hvil, og mennesket har altfor lenge gått på eksistensiell tomgang sjelen vår roper etter tilkobling til en høyere forbindelse. Skapelsens paradoks kan være giret som gjenkobler oss til motoren slik at vi endelig beveger oss fremover i en verden med ånd og vitenskap i skjønn og sann forening.”

Nina Ferguson Redaktør Energica
Nina Ferguson

Anbefaler alle å lese den nye boka til Camillo Løken. Veldig interessant emne, som er belyst på en helt annen måte enn du har lest før! Ikke «svevende», men «håndfast»!

Kari-Anne Vik 
Kari-Anne Vik

Hjertelig takk for den fantastiske boka som passa meg perfekt! Det er mye der som stemmer med min tro og overbevisninger!!! Jeg tror dette er viktig stoff for menneskeheten, for dypere forståelse som fører til bedre livskvalitet og fred på jord!!

Lillebeth Feng Shui-Konsulenten
Lillebeth

Tusen, tusen tack för den fantastiska boken du har skrivit Camillo Løken. Skapelsens paradoks har definitivt blivit till en av mina favoriter, samman med Bevissthetsskiftet

Nina Ruokojärvi 
Nina Ruokojärvi

Denne boken vil:

– Vise deg hvordan skapelsen oppstod fra ingenting samtidig som det er et intelligent design bak det hele.

– Vise deg hvordan ubegrenset, uendelig potensiale av bevissthet manifesterer og tilrettelegger seg selv gjennom deg for å være.

– Vise deg hvordan ditt underbevisste sinn setter opp den rollen du spiller i livets spill.

– Vise deg at tiden ikke er lineær, men en del av en stor syklus

– Vise deg hvordan livets spill er satt opp og hvor nyttig det er å kjenne til reglene i dette spillet.

– Hjelpe deg til å våkne opp for igjen å huske hvem du egentlig er.

Ett kosmisk sinn

Denne boken synliggjør at hele skapelsen bunner i ett kosmisk sinn som spiller et helt utrolig spill med seg selv. Hver og en av oss er punkter av bevissthet som representerer dette kosmiske sinnet. Alt er en del av en større plan. Vi beveger oss langs  sirkelen av skapelsen (eller snarere spiralen) og vi vil ende opp der vi startet – i paradoksepunktet.

Nå har vi kommet til et punkt på sirkelen hvor det er på tide å oppdage og huske hvem vi virkelig er. Når du våkner og ser det store bildet av skapelsen blir du en bevisst medskaper av vår virkelighet. Ditt nåværende liv handler om å våkne opp for igjen å huske hvem du er. TO RE-MEMBER (igjen bli et bevisst medlem av det kosmiske sinnet)

Vårt universe er en rom-tid konstruksjon som er satt i scene slik at bevissthet kan erfare seg selv. Bevissthet er helt avhengig av rom og tid for å kunne eksistere. Det kan ikke eksistere uten rom og tid. Dette blir forklart trinn for trinn i boken.