Bevissthetsskiftet
Kontroversielle temaer
Bevissthetsskiftet er en bok som tar opp kontroversielle temaer som reinkarnasjon, døden, astral planet, karma, sjelevandringer, nær-døden opplevelser og mye mer. Boken er skrevet av Camillo Løken med kanaliseringsbidrag fra Lilli Bendriss. Hun bisto med norske og engelske kanaliseringer som Camillo oversatte og tilpasset i boken.
Video
Bevissthetsskiftet har startet. Boken tar for seg fire sentrale spørsmål:

  • hvem er vi?
  • hvor kommer vi fra?
  • hva gjør vi her?
  • hvor skal vi når vi dør?
Ånd & Vitenskap
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva gjør vi her? Hvor skal vi?

Dette er spørsmål mennesker har stilt seg selv til alle tider. Denne boken tar for seg hvert av disse spørsmålene og bygger bro mellom ånd og vitenskap.

Lilli Bendriss har evnen til å kanalisere informasjon fra “den andre siden” og sammen med Camillo Løkens lidenskap og mange års studie etter å finne svar på livets gåte, deler de sitt syn på virkeligheten med leseren. Denne boken tar for seg et spekter av interessant forskningen og litteratur innen det metafysiske, spirituelle området og dette har bidratt til å gi forfatterne svar på disse fire spørsmålene.

Boken er en samling av et enormt stort materiale som dekker ulike emner som energi, frekvenser og vibrasjoner, døden, sjelen, karma, reinkarnasjon, bevissthet, tanker og tankemønster, nær-døden opplevelser, dimensjoner og tetthetsnivåer, astralplanet, bevisshetsøkning og mye mer. Vi lever i en tid hvor menneskeheten kan ta sitt neste skritt i evolusjonen fra Homo Sapiens til Homo Luminious – Det Opplyste Mennesket. Det krever et bevissthetsskiftet i hver og en av oss. Forfatterne ønsker med denne boken å bidra til at dette skiftet skal finne sted for oss alle.

Tilbakemeldinger
Videoen inkluderer tilbakemeldinger fra leserne som blant annet denne:

Fantastisk bok, en skikkelig pageturner ♥ – Grethe Røsnes

På God Morgen Norge
13.januar, 2011 ble Camillo Løken og Lilli Bendriss  intervjuet av God Morgen Norge på TV2 om publiseringen av Bevissthetsskiftet.