Hvem har monopol på sannheten om vår skapelse?

Sannhet er dynamisk og endrer seg hele tiden basert på hva vi har tilgjengelig av måleinstrumenter og vitenskapelige oppdagelser.

Historien har vist oss gang på gang at det er de menneskene som tør å utfordre den såkalte «etablerte sannheten» som drar verden videre.

De er modige som velger å bryte ut av «den etablerte sannhetsrammen» hvor massene er. Som takk for at de prøver å vise oss mer av skapelsen blir de ofte latterliggjort og hengt ut. De blir stemplet som gale.

Det er med stor sannsynlig mye mer å avdekke når det gjelder vår fantastiske og utrolige skapelse enn det vitenskapen hittil har klart å bevise med dagens teknologi og måleinstrumenter. Galskapen er derfor å ikke utfordre det som allerede er en «etablert sannhet».

Under finner du SANNHETSVIDEO DEL 1 & 2 som belyser akkurat dette.

Hvem har monopol på sannheten Del 1

Det er med stor sannsynlig mye mer å avdekke når det gjelder vår skapelse enn det vitenskapen hittil har klart å bevise med dagens teknologi og måleinstrumenter.

Er du interessert i vite mer om hvordan vår fysiske verden kan være er en forlengelse av den ikke-fysiske verden?

Ønsker du se hvordan dette universet egentlig fungerer med visse lover som styrer ditt liv og hva du kan gjøre for å være i harmoni med dem?

Meld deg på og Se Gratis Video: https://www.camilloloken.pro/u12lover-oi-video

Hvem har monopol på sannheten Del 2