Skapelsens Paradoks
The Big Bang
Oppstod The Big Bang fra ingenting uten en innblanding av guddommelighet? Eller er det et intelligent design bak skapelsen? Er skapelsens sykluser drevet av paradokset mellom det uendelige og endelige?
Video
Denne boken vil

  • vise deg hvordan skapelsen oppstod fra ingenting samtidig som det er et intelligent design bak det hele
  • vise deg hvordan ubegrenset, uendelig potensiale av bevissthet manifesterer og tilrettelegger seg selv gjennom deg for å være
  • vise deg hvordan ditt underbevisste sinn setter opp den rollen du spiller i livets spill
  • vise deg at tiden ikke er lineær, men en del av en stor syklus
  • vise deg hvordan livets spill er satt opp og hvor nyttig det er å kjenne til reglene i dette spillet
  • hjelpe deg til å våkne opp for igjen å huske hvem du egentlig er
Ett Kosmisk Sinn
Boken viser at hele skapelsen bunner i ett kosmisk sinn som spiller et helt utrolig spill med seg selv. Hver og en av oss er punkter av bevissthet som representerer dette kosmiske sinnet. Alt er en del av en større plan. Vi beveger oss langs  sirkelen av skapelsen (eller snarere spiralen) og vi vil ende opp der vi startet – i paradoksepunktet.

Nå har vi kommet til et punkt på sirkelen hvor det er på tide å oppdage og huske hvem vi virkelig er. Når du våkner og ser det store bildet av skapelsen blir du en bevisst medskaper av vår virkelighet. Ditt nåværende liv handler om å våkne opp for igjen å huske hvem du er. TO RE-MEMBER (igjen bli et bevisst medlem av det kosmiske sinnet)

Vårt universe er en rom-tid konstruksjon som er satt i scene slik at bevissthet kan erfare seg selv. Bevissthet er helt avhengig av rom og tid for å kunne eksistere. Det kan ikke eksistere uten rom og tid. Dette blir forklart trinn for trinn i boken.

Kun en av oss
Det er kun en av oss her. Det er ett sinn som skaper alt som er for å kunne være.

«Det er ikke milliarder av sinn i vår verden, men kun ett, og det er i oss alle» 
– U. S. Anderson

Du er ikke din kropp. Du er ikke ditt navn. Du er ikke din jobb-tittel. Essensen av den du er bevissthet. Et punkt av bevissthet som representerer alt som er.

«Hvis du fortsatt er tilknyttet din religion, din hudfarge eller landet du ble født i, da vet du fortsatt ikke hvem du er»
– Prince Hanuman

Tilbakemelding
«Camillo Løken er drevet av en prisverdig overbevisende og uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom ånd og vitenskap, så å si bevise at det usynlige er synlig for andre sanser enn øyet. Et mer bærekraftig prosjekt i vår tid hvor den som befatter seg med det åndelige latterliggjøres og mistenkeliggjøres i media og fornektes eller forties fra viten- skapelig hold, er vanskelig å tenke seg. Vitenskapen står på stedet hvil, og mennesket har altfor lenge gått på eksistensiell tomgang sjelen vår roper etter tilkobling til en høyere forbindelse. Skapelsens paradoks kan være giret som gjenkobler oss til motoren slik at vi endelig beveger oss fremover i en verden med ånd og vitenskap i skjønn og sann forening.»

Nina Ferguson redaktør Energica