Kari-Anne Vik
Anbefaler alle å lese den nye boka til Camillo Løken. Veldig interessant emne, som er belyst på en helt annen måte enn du har lest før! Ikke "svevende", men "håndfast"!