Margrethe Kvisle
For en fantastisk bok. Jeg har lest den fra perm til perm i et "jafs" og ikke klart å legge den fra meg.
Så mye forskning og dokumentasjon som er bearbeidet og fremlagt på en lett og forståelig måte.
Denne boken bidrar virkelig til et Bevissthetsskiftet. Mange, mange takk.