Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Covid19 vaksinen: INGEN DATA på fertilitet/fruktbarhet

av | des 7, 2020 | Korona | 9 kommentarer

Covid19 vaksinen: INGEN DATA på fertilitet/fruktbarhet. Kan man bli steril?

 

England er det første landet i verden til å godkjenne Pfizer-vaksinen The BioNTech coronavirus vaccine.

De første dosene er allerede på vei og nye 800,000 kommer de neste dagene, sier Pfizer.

Kilde: https://www.bbc.com/news/health-55145696

Kanskje Norge følger hakk i hel. Hvem vet?

Nylig skrev jeg en blogg-artikkel hvor jeg stilte spørsmålet om denne vaksinen er trygg.
(Artikkelen kan lese her: https://camilloloken.no/er-den-nye-korona-vaksinen-trygg)

Skal man stole blindt på media og myndighetenes «eksperter» om at denne vaksinen er trygg til tross for at den har blitt utviklet på rekordtid?

Jeg velger å ikke gjøre det.

Hvem står bak vaksinen? Jo, Pfizer og de er ingen hvem som helst. 

De er et av de største legemiddelselskapene i verden med enormt dype lommer. De tjener penger som gress.

Tall fra Wikipedia viser at de har nesten 90,000 ansatte verden over med en omsetning på nesten 52 milliarder dollar i 2019 (51 750 000 000 dollar).

Med dagens dollarkurs i skrivende stund snakker vi om ca. 453 milliarder norske kroner.

De hadde et resultat på litt over 16 milliarder dollar – nesten 143 milliarder norske kroner

Dette er en aktør, som i tillegg til å tjene store penger fra før, vil tjene grovt på vaksinen. 

Denne vaksinen vil bli et flaggskip for Pfizer. De vil trolig ende opp med å tjene milliarder av dollar på denne vaksinen alene. 

De rike blir enda rikere.

Kilde: https://www.marketplace.org/2020/11/12/how-much-could-pfizer-make-from-a-covid-19-vaccine/ 

 

 

DOKUMENT FOR HELSEARBEIDERE
Ettersom England velger å være første «prøvekanin-land» med denne vaksinen er det allerede på plass en god del dokumentasjon for helsearbeidere.

Myndighetene i England har frigjort et dokument for helsearbeidere som heter:

«Information for Healthcare Professionals on Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine»

Kilde: https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19

Her lister de opp ulike aspekter ved vaksinen som for eksempel navn, form, fertilitet, graviditet osv.

1. NAME:
COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 concentrate for solution for injection

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
This is a multidose vial and must be diluted before use.

osv.


 

Når man kommer til punkt 4.6 Fertilitet, graviditet og amming sier dokumentet dette:

  • Pregnancy: There are no or limited amount of data from the use of COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2.
    Animal reproductive toxicity studies have not been completed.

Altså lite eller INGEN DATA når det gjelder graviditet. ….og dyreforsøk er ikke engang avsluttet.

  • Breast-feeding: It is unknown whether COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 is excreted in human milk. A risk to the newborns/infants cannot be excluded.

Man vet altså ingenting om vaksinen vil utskilles i morsmelken.

  • Fertility: It is unknown whether COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 has an impact on fertility.

Og man VET IKKE om vaksinen har en effekt på fertilitet.

Kan man da risikere å bli steril dersom man tar vaksinen?

Det står svart på hvitt at man ikke vet om denne vaksinen kan påvirke fruktbarhet.

Det bør jo være et tankekors for noen og enhver.

En av konspirasjonsteoriene som ligger ute på nett går ut på at man kan bli steril av vaksinen.

Dette fordi man mener at det er krefter som ønsker å redusere jordens befolkning.

Det hevdes at «eliten» – de rikeste av de rikeste her i verden – har en agenda om å bremse eller stoppe jordens befolkningsøkning og følger en strategi som vist på bildet her:

Da hjelper det lite at dokumentasjon England frigjør sier rett ut at man ikke vet om vaksinen kan påvirke fertilitet.

Det vil bare fyre oppunder denne konspirasjonsteorien.

Å si at man ikke vet om det påvirker fertilitet er jo selvfølgelig ikke det samme som å si at man blir steril. MEN det kan faktisk være en risiko.

Greit nok med den eldre generasjon som ikke skal ha eller kan få flere barn, men hva med de yngre? De som planlegger å stifte en familie?

Er man villig da til å ta sjansen med å vaksinere seg når man ikke vet hvordan vaksinen påvirker fertilitet? I ytterst konsekvens kan det være at man blir steril.

Det blir nesten som å spille russisk rullet.

Det er ikke overraskende at Pfizer mangler data på flere områder ettersom denne vaksinen har blitt utviklet på rekord-tid. Det har ikke vært tid til å avdekke hverken korttids eller langtidseffekter.

Normalt tar en vaksine 10-15 år å utvikle.

Kilde: https://www.historyofvaccines.org/content/articles/vaccine-development-testing-and-regulation

Pfizer har brukt 1-2 år, med mindre man lang tid i forkant har visst om at det ville komme et korona-virus utbrudd.

…og da var det planlagt.

 

ER BESLUTNINGSTAKERNE DREVET AV POLITISK OG ØKONOMISK GEVINST?

Nylig skrev Dr. Kamran Abbasi, sjefsredaktøren for British Medical Journal (BMJ), en interessant artikkel om Covid 19 utviklingen og beslutningstakerne som er involvert. 

British Medical Journal (BMJ) er ikke et hvilket som helst medisinske tidsskrift. Det regnes som et av de mest anerkjente tidsskriftene i verden der man publiserer medisinske studier/artikler.

Dr. Abbasi skriver:

Vitenskapen undertrykkes for politisk og økonomisk gevinst. Covid-19 har ført til statlig korrupsjon i stor skala, og det er skadelig for folkehelsen. Politikere og industri er ansvarlige for dette opportunistiske underslag. Det er også forskere og helseeksperter. 

Pandemien har avslørt hvordan det medisinske-politiske miljøet kan manipuleres i en nødsituasjon. I slike situasjoner er det enda viktigere å beskytte vitenskapen.

Storbritannias pandemiske respons hviler altfor mye på forskere og andre regjeringsutnevnte med bekymringsfulle, konkurrerende interesser, inkludert aksjeposter i selskaper som produserer diagnostiske tester, behandlinger og vaksiner for covid-19.

Regjeringsutnevnte er i stand til å ignorere eller selektere vitenskap og dermed begi seg ut på en konkurransebegrensende praksis som favoriserer deres egne produkter og de til venner og kollegaer.

Videre sier han:

15. oktober klaget redaktøren av Lancet på at en forfatter (en britisk regjeringsforsker) av en forskningsartikkel ble blokkert av regjeringen fra å snakke med media på grunn av et «vanskelig politisk landskap.»

Den britiske regjeringen ga forskeren munnkurv. 

Lancet er forøvrig også et meget anerkjent medisinsk tidsskrift.

Kilde: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425

Dr. Abbasi sier rett ut at beslutningstakere i England er inhabile. De undertrykker vitenskapen for politisk og økonomisk gevinst.

Ettersom alle myndigheter i alle land ser ut til å respondere likt på denne virus-situasjonen kan det da tenkes at beslutningstakerne i alle disse landene også styres av politisk og økonomisk gevinst?

Det vil i så fall forklare hvorfor denne situasjonen har fått global oppmerksomhet som har ført til lockdown, maskebruk, overvåking og mer, selv om flere eksperter (som ikke benyttes av media) har uttalt at dette er en storm i et vannglass.

 

 

 

PFIZER FRITATT FOR EVT. SØKSMÅL

I tillegg har myndighetene i England endret  loven de siste ukene for å gi beskyttelse og garanti til legemiddel-giganten Pfizer når deres vaksine nå rulles ut.

De garantere at engelske borgere ikke kan saksøke legemiddel-giganten dersom det viser seg at vaksinen fører til komplikasjoner og alvorlige bivirkninger.

Kilde: https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html

Det er altså ingen data på hva denne vaksinen gjør med gravide. Ei heller om den skilles ut i morsmelken og man vet ikke om den påvirker fertilitet.

La oss nå si at vaksinen kommer til å gi komplikasjoner og alvorlige bivirkninger og at noen, for eksempel, blir sterile og ikke kan få barn.

Hva da?

Kan de da saksøke legemiddel-giganten Pfizer?

Nei, det har myndighetene i England satt en stopper for FØR vaksinen ruller ut.

Det er som om de nesten vet at den vil gi alvorlige bivirkninger og skal ha ryggen fri – «cover their asses» som man sier på engelsk.

Man bør ha friskt i minne hva som skjedde i både Norge og Sverige da folk lot seg overbevise av myndighetene om vaksinere seg mot svine-influensaen. 

Mange ble syke. De fikk alvorlige bivirkninger. De fikk heldigvis erstatning.

Som SVT nyheter skrev den gangen:

«När svininfluensan spreds 2009 var det nästan fem miljoner svenskar som vaccinerade sig – den största massvaccineringen i svensk historia. Men vaccinet visade sig ha en allvarlig biverkan. Sommaren 2010 avbröt Finland sitt vaccineringsprogram då man upptäckt att vaccinet utvecklade den ovanliga neurologiska sjukdomen narkolepsi hos en del. Även i Sverige slog man larm.

2013 beräknade Smittskyddsinstitutet att vaccineringsprogrammet räddat 44 liv. Samtidigt får 440 barn och vuxna ersättning från läkemedelsförsäkringen eftersom att de utvecklat narkolepsi på grund av vaccinet.»

Kilde: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svininfluensan-sa-gick-det-till-nar-fem-miljoner-svenskar-vaccinerade-sig

MEN med korona-vaksinen fra Pfizer vil ikke Englands borgere få erstatning om de blir alvorlige syke. 

Dette skurrer veldig. 

Et selskap som tjener milliarder på milliarder av dollar hvert år på sykdom er ikke villig til å betale ut erstatning for en vaksine de har utviklet dersom den viser seg å gi deg alvorlige bivirkninger som ikke er avdekket i utviklingsfasen.

Det er som om Elkjøp skulle gått ut med kjempe-kampanje på en ny 50 tommers TV-skjerm og på forhånd si: 

Dersom det er noe feil med TV-skjermen fra vår side er det ingen garanti. Du må bare leve med det.

Hva med Norge? Hva gjør regjeringa? Dilter de etter England og gjør som «storebror»? 

Det skulle ikke forundre meg.

 

FACEBOOK SENSURER

Ikke nok med det. Samtidig som Pfizer og myndighetene i England «legger planer» er Facebook «med på dansen».

De gikk nylig ut og sa at de i løpet av de neste ukene vil begynne å fjerne falske påstander om vaksinen, som er blitt tilbakevist av helseeksperter.

Kilde: https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/facebook-vil-fjerne-falske-vaksineposter/s/12-95-3424056795

OK, men hvem er disse helseekspertene?

Er det ekspert i USA, Norge, andre land?

Og hvordan vet vi at Facebook vil kun fjerner uriktige påstander?

Skal man stole blindt på at Facebook kun fjerner de uriktige påstandene fordi et panel med eksperter de benytter sier det?

Igjen – enda mer skurring.

Når man blir desperat gjør man dumme ting som viser hva man gjør. 

Det er et stort globalt trykk nå for å få så mange som mulig til å vaksinere seg. 

Det kan derfor se ut til at man nå begynner å sensurere systematisk alt og alle som stiller spørsmålstegn ved denne vaksinen.

Den engelske regjeringa stopper altså en forsker som vil publisere en artikkel de mener vil være forstyrrende på grunn av et «vanskelig politisk landskap.»

Og Facebook skal nå begynne å sensurere innlegg som de mener er falske påstander om vaksinen, MEN vi har ingen garanti for at de også vil fjerne uttalelser og FB innlegg som faktisk er sanne om vaksinen.

Hvis man lyver så er en opplagt strategi for å forsvare løgnene å sensurere sannheten. 

Det kan virke som det er veldig lett å lede og påvirke oss mennesker ettersom mange stoler helt blindt på det media og myndighetene sier.

Det ser ut til at de  fleste giør som de blir fortalt selv om det den siste tiden til stadighet dukker opp informasjon fra flere hold som viser at hele denne korona-situasjonen skurrer.

Det virker som de fleste ikke tenker selv. 

For å få et enda bedre innblikk i det som skjer nå anbefaler jeg at man leser boken Corona, False Alarm? av Dr Karina Reiss og Dr Bhakdi Sucharit

Boken kan du kjøpe på Amazon England her.

Det er en meget bra bok som viser at alle disse korona-tiltakene ikke kan forsvares.

Den inneholder tilgjengelige data som bekrefter at vitenskapen om Covid19 på ingen måte rettferdiggjør lockdown, overvåking osv.

9 av 10 anmelder på både Amazon England og Amazon USA gir boken 5 stjerner.

Som en av leserne skrev i sin anmeldelse av boka:

Jeg har ikke tid til konspirasjonsteorier eller partiske holdninger, men jeg har god tid til sannheten. Boken er velskrevet og en kilde til sunn fornuft i en verden som løper amok blant et mylder av hysteri og løgner. 

Jeg nærmet meg denne boka med ekstrem forsiktighet, men med over 20 sider med referanser og fakta viser boken sin seriøstitet. Det de skriver stemmer. Boken åpnet mine øyne. 

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.