Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Bekrefter at korona-dødstall er blåst opp

av | jan 13, 2021 | Korona | 12 kommentarer

Nylig ble en video publisert av Scott Jensen og Mary Franson som bekrefter at korona-dødstallene er blåst opp.

Scott Jensen er lege og tidligere senator i Minnesota State for senat distrikt 47.

Mary Franson er medlem av representantenes hus i Minnesota.

I videoen viser de til hvordan mange dødsfall har blitt klassifisert som covid-19 død, men i realiteten viser det seg at det er helt andre underliggende årsaker til disse dødsfallene.

Med andre ord, dødsfallene har blitt klassifisert som død AV covid19, men de burde egentlig vært klassifisert som død MED covid19.

Jeg vil rette en takk til Sissil Lillevik som gjorde meg oppmerksom på videoen til Dr. Jensen og Franson. 

11. april i fjor skrev jeg et blogg-innlegg med tittelen Er korona-dødstallene «blåst opp»?

Det kan lese her:

Er korona-dødstallene «blåst opp»?

Jeg refererte blant annet til Dr. Annie Bukacek som sa at:

«Du kan se hvordan statistikken er laget slik at den vil se skremmende ut når det er så enkelt å legge inn falske tall til den offisielle databasen.»
– Dr. Annie Bukacek

Innlegget ble delt på Facebook av mange og skapte en del diskusjon. Flere var enige mens andre var sterkt imot.

Nå viser altså Dr. Jensen og Mary Franson at tallene de besitter er blåst opp, men hvordan?

I videoen forteller Mary Franson at hun og hennes team gikk igjennom 2800 dødssertifikat i Minnesota og gransket hva dødsårsaken var.

Videoen kan sees i sin helhet her på Dr. Scotts Facebook side her:
https://www.facebook.com/watch/?v=706834880036376

Ettersom det til stadighet er en del sensur som pågår på sosiale medier er det fare for at videoer som denne kan bli fjernet. Derfor kan du også se den her:

 

Mange av tilfellene skulle vært oppført som dødsfall MED Covid 19 – ikke AV Covid 19

Som Jensen og Franson sier i videoen skal det på dødssertifikat stå en underliggende årsak til døden – en såkalt UCD – Underlying Cause of Death.

Den underliggende dødsårsaken er definert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som:

 «sykdommen eller skaden som satte igang begivenhetene som førte direkte til døden….»

Av de 2800 dødssertifikat som Mary Franson og hennes team gikk igjennom var  Covid 19 oppført som dødsårsak for 2000 av dem.

Med andre ord sier man at disse 2000 døde AV Covid 19.

Det utgjør ca. 71% av alle de 2800 dødsfallene. Det i seg selv er et tankekors med tanke på at de fleste dødsfall skyldes hjertesykdom, slag, diabetes og andre sykdommer .

Dødssertifikatene skal også liste opp andre underliggende sykdommer som den avdøde hadde. 

På veldig mange av disse 2000 Covid 19-tilfellene var det listet opp årsaker som burde ha vært klassifisert som den egentlige dødsårsaken.

Med andre ord, mange av tilfellene skulle vært oppført som dødsfall MED Covid 19 – ikke AV Covid 19.

I videoen sier Mary Franson at de oppdaget mange dødssertifikat som hadde slag, drukning i ferskvann, organsvikt og andre årsaker som underliggende årsaker.

Hvordan er det da mulig å klassifisere for eksempel en som dør av drukning i ferskvann som en Covid 19 død?

Eller en som dør av slag? 

I min verden henger ikke dette på greip. Det skurrer veldig.

 

Og Jensen og Franson sier at den «feilrapporteringen» ikke kun gjelder Minnesota, men resten av USA og resten av verden.

Dr. Jensen har vært i dialog med leger i andre land med tilsvarende bekymring på at man oppgir dødsårsaken til å være AV Covid 19 når det egentlig burde være MED Covid 19.

Allerede i juli i fjor meldte Dr. Scott Jensen fra om sin bekymring om oppblåste korona-dødstall.

Det ble da sendt klager om hans uttalelser til The Minnesota Board of Medical Practice om at han spredte feilinformasjon og ga «hensynsløse råd» om korona-viruset, noe Jensen selv mener var politisk motivert.

Kilde: https://www.startribune.com/sen-scott-jensen-says-complaints-about-covid-19-comments-may-be-political/571650782/

Han mener også at det har ligget et økonomisk motiv om å blåse opp korona-dødstallene.

Når vi nå i ettertid ser hvor mange penger vaksine-produsentene kommer til å tjene på denne «krisen» virker det som om Dr. Jensen hadde rett.

Jeg skrev et blogg-innlegg 19.desember i fjor med tittelen. Korona-krisen: De rike blir rikere.

https://camilloloken.no/korona-krisen-de-rike-blir-rikere

Der viser jeg til hvordan blant annet vaksine-produsent Pfizer og deres ledelse tjener seg søkkrike på denne «krisen». 

 

Hadde man rapporter den virkelige dødsårsaken på alle dødssertifikatene ville det stått: døde MED Covid 19 – ikke AV.

Da ville også den globale korona-dødstatistikken sett helt annerledes ut. 

Ergo ville heller ikke dette vært sett på som en «alvorlig og global krise» og ergo ville ikke vaksine-produsentene, maske-produsenten og anti-bac produsentene tjent seg søkkrike på det som skjer nå.

Det henger sammen. 

Men var alt dette da planlagt ?

Er det krefter som har satt alt dette i sving og påvirket dødstallene slik at det «skal se ut som en global krise»?

Er dette penge-drevet? Eller er det også andre motiver som ligger bak?

Når man stille slike spørsmål beveger man seg fort inn i «konspirasjonslandskapet» og mange vil da nettopp si at dette ikke er noe annet enn en konspirasjonsteori.

For mange som mener at det som skjer nå er en reell krise er det populært å «skrike» konspirasjonsteori straks noen hevder noe annet. 

Og man vil da også gjøre sitt for å finne noe som kan sette Dr. Jensen og Franson i et dårlig lys og dermed påstå at de ikke er til å stole på.

Det er en kjent taktikk dersom man ønsker å skjule en sannhet. Hvis man kan sverte de som snakker sant vil det så tvil om alt de sier. 

Faktum er at de 2800 dødssertifikatene i Minnesota som Mary Franson og hennes team gikk igjennom viser at mange av disse IKKE skulle ha vært ført opp som Covid 19 dødsårsak.

De skulle vært ført opp som død MED covid19. Det er noe helt annet.

Og dersom slike feilaktige dødssertifikat-oppføringer også er tilfellet i resten av verden, slik Dr. Jensen og Franson hevder, så er dette ingen konspiraspjonsteori. 

Da har vi alle blitt ført bak lyset. 

 

VI HAR SKAPT DET SELV

Uansett om det er krefter som har satt dette i sving eller ikke mener jeg (og flere med meg) at det til syvende og sist er oss mennesker i felleskap som har ført til at det som skjer nå er en realitet.

Hvordan?

For at det jeg sier nå skal gi noe mening må du tro på at vi skaper vår egen virkelighet individuelt og i felleskap, noe som flere og flere forskere også har innsett.

Respekterte, nytenkende forskere rundt omkring i verden har produsert spennende bevis som viser at et energifelt gjennomsyrer universet og binder det sammen.

Og vi er alle en del av dette enorme dynamiske, spindelvevet av energi-utveksling. Du kommuniserer derfor hele tiden med dette “energifeltet”.

Det gjør vi alle.

Det handler om å forstå at universet er et selv-organiserende system hvor alt brytes nede til energi, frekvens og vibrasjon slik oppfinneren og ingeniøren Nikola Tesla forstod i det forrige århundre.

Det du og alle andre «sender ut» av tanker og følelser (energi, frekvens, vibrasjon) til kvantefeltet vil synkroniseres og «komme tilbake».

Helt siden 1920-tallet har det pågått kvantefysikk-eksperiment som viser at det vi velger å observere (gi fokus og oppmerksomhet til) skaper vår verden av partikler og materie. 

Det mest berømte eksperimentet er The Double Split Experiment som vist i videoen her:

 


 

GRATIS VIDEOSERIE

Om du ønsker å vite mer om hvordan du skaper din egen virkelighet meld deg på Gratis Videoserie HER: https://www.camilloloken.pro/UL-kurs-OI


 

 

Vår kollektive, indre tilstand skaper vår globale virkelighet. 

Veldig mange mennesker lever i det jeg kaller en konkurranse-energi (konflikt energi) der man tror at det er overlevelsen av den sterkeste som gjelder.

Dette er en katabol energi – en negativ energi som springer utifra frykt. 

Det er denne energien vi nå ser manifestere seg og bli virkelighet verden over.

Var kollektive frykt gir utslag slik den har gjort gjennom hele historien.

Stalin, Mao, Hitler og andre despoter hadde aldri kommet til makten dersom den kollektive indre tilstanden hadde vært en av ro og harmoni.

Det hadde da ikke vært grobunn for at de skulle eksistere.

Det samme gjelder nå.

Det ER en stor kollektiv frykt som eksisterer på denne planeten og den må få utløp. Den må manifesteres fordi den indre verden skaper den ytre.

Vi skaper dette selv, men den gode nyheten er at vi HAR ALL MAKT.

Vi har kraften til å snu dette dersom VI GIR SLIPP PÅ FRYKTEN.

Det er nøkkelen til å endre alt. Det er nøkkelen til at verden blir et bedre sted. Det starter med hver og en av oss. 

Jo flere som gir slipp på frykten og det som skjer nå jo raskere vil verden endres.

Det er som spirituell lærer og forfatter Eileen Caddy (1917 – 2006) sa det:

«Verden kan bare reddes fra å ødelegge seg selv ved en bevissthetsendring. Dette kan ikke oppnås ved å forelese mennesker eller kritisere regjeringer.

Det er ikke andre mennesker som trenger å endre seg, det er vi selv. Universell fred starter innen hver enkelt.

Det starter i meg og deg. Det er som en stein som kastes i et vann. Det skaper ringvirkninger som sprer seg ut og ut, men de starter i sentrum ”.

Dessverre ser man at media og myndigheter verden over sprer nyheter som er fryktbaserte og mange lar seg  påvirke.

Da blir dette en ond sirkel fordi mer frykt skaper mer av det samme.

MEN, som tidligere nevnt, har vi kraften i oss til å snu det.

Det du gir fokus til vil vedvare og dersom flere og flere gir slipp på frykten og heller gir fokus til at ting blir bedre er det nettopp det som vi skje.

Du kan lese mer om hvordan dette henger sammen i mitt blogg-innlegg «Det du tenker mye på vedvarer» her:

Det du tenker mye på vedvarer

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.