Er den nye korona-vaksinen trygg?

av | nov 29, 2020 | Korona | 25 kommentarer

Hvor lang tid tar det å utvikle en “trygg” vaksine?

 

Før jeg begynte på min spirituelle reise for mange år siden jobbet jeg i et av verdens største legemiddelselskap. 

Et legemiddelselskap lever av å selge legemidler og det mange kanskje ikke er klar over er hvor lang tid det tar å utvikle et legemiddel samt hvor mye det koster.

Prosessen begynner ofte med målidentifikasjon – å velge en biokjemisk mekanisme som er involvert i en sykdomstilstand.

I akademiske og farmasøytiske / bioteknologiske forskningslaboratorier, blir tusenvis av legemidqelkandidater testet for deres interaksjon med legemiddelmålet.

Opptil 5 000 til 10 000 molekyler for hver potensiell legemiddelkandidat blir utsatt for en streng screening-prosess,

Kun noen få av disse kommer gjennom nåløyet til den pre-kliniske testfasen. 

Og til slutt er det kun ett igjen som blir det legemiddelet man utvikler og tester.

Da jeg jobbet i legemiddelbransjen var utviklingstiden for et legemiddel fra 12-14 år. 

Det går ikke noe raskere nå. Faktisk er det flere kilder som sier at det kan ta mer enn 15 år.

Kilde: https://www.cancerresearchuk.org/find-a-clinical-trial/how-clinical-trials-are-planned-and-organised/how-long-it-takes-for-a-new-drug-to-go-through-clinical-trials

Veien fra laboratoriet til godkjent legemiddel som du og jeg som forbrukere kan benytte oss av tar altså veldig mange år.

Hva er grunnen til det?

Svaret er fordi utviklingen av legemiddelet må gjennom mange ulike faser som tar tid: 

 • Preklinisk testing
 • Søknad om nytt legemiddel
 • Fase I kliniske studier med sunne frivillige som involverer omtrent 20 til 80 personer.
 • Fase II kliniske studier: pasienter med sykdommen som legemidlet er beregnet for. 100 til 300 frivillige pasienter i et kontrollert i design
 • Fase III kliniske studier: involverer fra tusen til mange tusen pasienter i klinikker og sykehus
 • Ny søknad for godkjennelse

Alle disse fasene TAR TID. 

Man må finne de frivillige testpersonene, det skal administreres i et kontrollert design – være dobbeltblind og testes mot placebo. Man i disse fasene også avdekke alvorlige bivirkninger BÅDE på kort sikt og lang sikt. 

Fase I og II vil kunne avdekke bivirkninger som oppstår på kort sikt. Og Fase III vil kunne plukke opp langtidseffekter som fase I og II ikke avdekket. 

Fase III kan alene vare i opptil flere år for NETTOPP å avdekke langtidseffekter.

 

HVA DA MED VAKSINER?

Å utvikle en vaksine tar omtrent like lang tid som et legemiddel – fra 10-15 år med mange faser.

Kilde: https://www.historyofvaccines.org/index.php/content/articles/vaccine-development-testing-and-regulation

Trinn 1: Laboratorie og dyreforsøk
– Utforskningsfasen, preklinisk testing og søknad for godkjennelse

Trinn 2: Kliniske studier med mennesker
Vaksineforsøk Fase I med mellom 20-80 testpersoner
Vaksineforsøk Fase II med flere hundre testpersoner
Vaksineforsøk Fase III med tusen til titusenvis av testpersoner

Trinn 3: Godkjenning og lisensiering

Bare den første delen av trinn 1 alene (utforskningsfasen) kan vare fra 2 til 4 år.

Legger man til de andre fasene av trinn 1 samt alle fasene i trinn 2 Kliniske studier med mennesker tar det mange år å utvikle en vaksine.

Akkurat som med legemidler må man avdekke langtidsbivirkninger og derfor må Vaksineforsøk Fase I, II og III være en del av utviklingen. Fase III inkluderer tusen til titusenvis av testpersoner OG DENNE FASEN TAR TID.

Det sier seg selv. 

Selv om man setter inn flere ressurser for å gjennomføre studien raskere kan man ikke påskynde TIDEN. 

Man må ta tiden til hjelp for å avdekke langtisdbivirkninger av en ny vaksine. 

Man kan ikke «rushe» den igjennom slik man nå gjør med korona-vaksinen. Det er et “haste-prosjekt”.

Se på dette bildet som illustrerer ganske klart hva som er i ferd med å skje.

 

Myndighetene verden over er i ferd med å godkjenne og implementere en vaksine MAN IKKE HAR LANGTIDSDATA PÅ. 

Man trenger ikke ha veldig mye omløp i topplokket for å innse at her er det noe som ikke harmonerer. Det er skurring lang vei.

Hvordan i all verden kan det ta kun 1-2 år å utvikle en korona-vaksine som involverer mange ulike faser hvor flere av disse fasene hver for seg egentlig skal vare i flere år.

Det normale for å lage en vaksine som er så trygg som mulig tar 10-15 år.  DO THE MATH.

ENTEN har man utviklet denne vaksinene i skjul i flere år FØR korona-situasjonen startet. Og da har man visst om at det ville komme et korona-virus. Med andre ord : Det var planlagt.

ELLER så kutter/reduserer man kraftig en eller flere ekstremt viktige test-faser som 

 • Laboratorie- og dyreforsøk
 • Vaksineforsøk Fase I med 20-80 personer
 • Vaksineforsøk Fase II med flere hundre personer
 • Vaksineforsøk Fase III tusen til titusenvis av personer

Alle disse vaksine-fasene hver for seg TAR TID. 

Og som nevnt over man også i disse fasene avdekke alvorlige bivirkninger BÅDE på kort sikt og lang sikt. 

Å lage en trygg, effektiv vaksine gjøres ikke på 1-2 år. Det er altfor liten tid. 

Selv om man har laget en vaksine eller et legemiddel som har gjennomført hele sin reise på 10-15 år er heller ikke det ensbetydende med at vaksinen/legemiddelet er trygt.

Et lite kikk i Felleskatalogen (som inkluderer alle legemidler) viser at ethvert legemiddel lister opp kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger som er så lange som et vondt år.

 

På FDAs sider (Food and Drug Administration – USA godkjenningsinstans) kan man lese at i motsetning til hva folk flest tror så er ikke et medikament garantert trygt bare fordi det er FDA-godkjent.

“I realiteten så trekker legemiddel-produsentene tilbake ca. 4500 medisiner og medisinske enheter årlig.”

Kilde: https://www.drugwatch.com/fda/approval-process

TILBAKETREKKING AV GODKJENT LEGEMIDDEL
Da jeg jobbet i et av verdens største legemiddelselskap måtte vi trekke tilbake et relativt nytt preparat som kun hadde vært på markedet noen få år. 

Dette legemiddelet hadde gjennomgått alle faser som et legemiddel skal gjennom for å bli godkjent, men allikevel hadde man misset (eller utelatt å nevne) at regelmessig bruk av preparatet over tid kunne føre til hjerteinfarkt og slag. 

Flere titalls tusen personer døde og selskapet jeg jobbet for ble beskyldt for å vite om de potensielle, dødelige bivirkninger allerede før lanseringen av preparatet. 

Etterhvert ble beslutningen tatt av ledergruppa i USA om å trekke dette nye preparatet man hadde brukt milliarder av kroner på å utvikle. 

Det som fulgte var søksmål i milliard-klassen fra de avdødes familier. 

Toppsjefen trakk seg som følge av denne skandalen.

Med andre ord – selv med 10-15 år med testing av en vaksine/legemiddel er det alltid bivirkninger som ikke er avdekket.

MANGE ER KLARE FOR Å TA VAKSINEN
Jeg kjenner ikke til de siste målingene som viser hvor mange prosent av den norske befolkning som ønsker å ta korona-vaksinen eller hvor stor andelen er i utlandet, men det skal visst være majoriteten.

Det sier litt om hvor mye frykt som er i «omløp nå» blant mange mennesker. 

Man lar media og myndighetene pepre løs med hvor viktig det at vi får en vaksine på banen så fort som mulig slik at «ting igjen kan bli normalt»

Ja, men til hvilken kost?

 

 

At de fleste mennesker er villige til å injisere en vaksine inn i sin kropp som kun har vært utviklet i 1 til 2 år er ganske uforståelig når man vet at det i gjennomsnitt tar 10-15 år å  lage en så trygg vaksine som mulig.

Hva med kort og langtidseffektene?

De vil ikke være avdekket. Man vil ikke kunne vite hva som vil skje i og med kroppen hverken på kort sikt eller lang sikt.

25. november, 2020 kunne man lese i Nettavisen at:

«Flere leger mener folk må advares om bivirkningene av koronavaksinen. Dette blir ingen dans på roser. Leger er redde for at bivirkningene fra vaksinene kan få alvorlige følger».

Kilde: https://www.nettavisen.no/nyheter/leger-mener-folk-ma-advares-om-bivirkningene-av-koronavaksinen—dette-blir-ingen-dans-pa-roser/3424052545.html


Professor i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik

Og på TV2.no kunne man den 19.november, 2020 lese om professor i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik og hans uttaleser om korona-vaksinene som snart kommer:

«Advarer mot vaksineoptimisme: – Ingen av vaksinene er ideelle. De vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik. Han forklarer at en ideell vaksine skal beskytte den enkelte mot sykdom og samfunnet mot smittespredning.

– Man har oppnådd et av tre ideelle målsetninger knyttet til en vaksine. Det handler om at folk ikke blir alvorlig syk, sier professoren og legger til at vaksinen ikke stopper eventuell smittespredning.

Det  er ikke avklart om vaksinene gir alvorlige bivirkninger. De har testet ALT FOR KORT TID til at de kan trekke endelige slutninger om dette, sier Traavik.

Kilde: https://www.tv2.no/a/11784905/

Ja, det er jo opplagt at en korona-virus vaksine som kun har vært utviklet i 1-2 år ikke er i nærheten like trygg som  “vanlige vaksiner” man bruker 10 -15 år på utvikle. 

Ingen, med et snev av fornuft i behold, vil kunne hevde dette av den enkle grunn at det ikke er brukt nok tid til å avdekke hverken kortids eller langtidseffekter.

Som nevnt over vil bare det først delen av trinn 1 alene i vaksine-uviklingen (utforskningsfasen) vare fra 2 til 4 år. 

Legger man til de andre fasene i Trinn 1 samt alle fasene i Trinn 2 er vi LANGT FORBI 1-2 år som det har tatt å utvikle korona-vaksinen.

 

Det er ingen tvil om at mange mennesker nå er redde. Redde for smitte. For å bli syk. For å dø.

I et nøtteskall er det TO KREFTER som driver oss mennesker som dette bildet viser:

1. Vi ønsker å oppleve det positive: glede og nytelse

OG

2. Vi ønsker å unngå det negative: smerte og lidelse.

Hvilke av disse kreftene gir vi mest fokus til? Svaret er det negative.

Vi bruker mye mer tid og krefter på unngå smerte og lidelse enn å aktivt søke glede og nytelse.

Dette er media og nyhetsselskapene veldig klar over. Derfor tjener de mye mer på å skape negative, fryktbaserte overskrifter enn positive, oppløftende overskrifter.

Som den kjente foredragsholderen Tony Robbins sier: Husk at nyheter er BIG BUSINESS.

Uten lesere/seere har ikke media-selskapene livets rett, men så lenge vi bruker mye tid og krefter på å unngå det negative vil de negative overskriftene med frykt bare fortsette.

Vi bare vite om noe av det negative det skrives om vil påføre oss smerte/lidelse og derfor “kaster vi oss” over de negative nyhetene.

Tidligere USAs president Fraknlin D. Roosevelt skal visstnok har sagt i sin åpningstale som president at

«Du har ingenting å frykte bortsett fra frykten selv».

Flere eksperter (som ikke benyttes av media) sier at det vi burde utvikle er en vaksine mot frykt – ikke mot viruset. 

Frykt påvirker vår helse. Frykt demper immunforsvaret.

Når du gir etter for frykt frigjør du hormoner
 som kortisol, cytokiner, noradrenalin og histamin
.

De slår av vekst systemet – og gjør deg klar for flukt eller kamp.

De stenger vedlikehold av kroppen og immunsystemet.

Som et eksempel: Kortisol blir gitt til pasienter med organtransplantasjon for å dempe immunsystemet slik at det nye organet ikke blir frastøtt.

Når vi er stresset, redde og gir etter for frykt frigjør vi stresshormon som nettopp kortisol som demper immunforsvaret.

Det ironiske er at de som er mest redde for korona-viruset er de som faktisk er mest utsatt fordi de selv demper sitt eget immunforsvar.

 

 

Det er som professor i biologi Bruce Lipton sier: Et menneske med et normalt, «oppegående» immunsystem har ingenting å frykte. 

Det kan virke som mange vil ta vaksinen nettopp fordi er redde. De har gitt etter for media og myndighetenes fryktbaserte kommunikasjon.

Jeg tror ikke folk flest er klar over hva de begir seg ut på dersom de tar denne korona-vaksinen.

En vaksine skal sprøytes inn i deres kropp og den har kun vært forsket på 1-2 år noe som er ekstremt kort tid for en vaksine-utvikling å være.

Tenker man selv eller lar man seg påvirke av andre – av media – av myndighetene?

Hvor mye (eller lite) har man satt seg inn i korona-situasjonen? Svelger man bare alt pressen sier rått eller gjør man egne undersøkelser?

Faktum er at mange er klare for å la seg vaksinere.

Hva er grunnen til det med tanke på at vaksinen knapt har vært forsket på?

Mitt stalltips er som sagt at mange har latt seg skremme av media og myndighetene om at dette er så alvorlig og den eneste løsningen er en vaksine.

Da kan man endelig puste lettet ut. Da er vi trygge,

ER VI DET?

Eller er det en sannhet med STORE MODIFIKASJONER?

Det har vært interessant å legge merke til hvordan media og regjeringen helt har endret kommunikasjonsstrategi fra korona-fase 1 i mars til fase to nå i høst.

Nyhetsbilde var først gjennomsyret av: DØD. DØD. DØD.

Enkelte journalister valgte til og med å lage en egen dødsstatistikk pr. by i Norge.

MEN så endret kommunikasjonen seg til kun: SMITTE. SMITTE. SMITTE.

Hvor ble det av alt snakket om død og dødsstatistikk?

Det uteble fordi svært få dør av dette viruset dersom man setter ting i perspektiv. Sammenlignet med andre dødsårsaker vi mennesker dør av kommer Covid19 langt ned på listen.

Det neste som vil gjennomsyre nyhetsbildet vil bli: VAKSINE. VAKSINE. VAKSINE.

Jeg mener det er naivt å gi altfor for mye tillatt til myndighetene og politikerene i denne situasjonen. Vi «regner med» at de «rydder opp». De “vet best”og vi skal bare følge alt de sier slavisk.

Akkurat slik mange gjorde under svineinfluensaen. Og hva skjedde?

Det var flere som jeg personlig kjente som fikk meget alvorlige bivirkninger av svineinfluensa-vaksinen. VG slo stort opp at flere ble alvorlig syke etter vaksinering

1. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/a2xrnL/vaksinens-ofre
2.https://www.vg.no/forbruker/helse/i/KdnE4/ville-ikke-anbefalt-svineinfluensavaksinen-til-barn-i-dag 
3. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JjlQX/300-alvorlig-syke-etter-svineinfluensavaksine?

Det samme gjorde Dagbladet: https://www.dagbladet.no/magasinet/fikk-narkolepsi-lone-22-slass-for-erstatning/73074501

Er det virkelig forsvarlig å sette i gang vaksine-tiltak for å vaksinere en hel befolkning med en vaksine som kun er utviklet i 1-2 år? Dette er et “hasteprosjekt” uten sidestykke.

La meg illustrere dette gjennom et eksempel:

La oss si at du har et tannproblem og skal oppsøke tannlege for å få det fikset. Ville du ha gått til en tannlegestudent som såvidt har påbegynt sitt studie eller vil du gått til en som har fullført sin utdannelse og har flere års erfaring?

Svaret er opplagt.

Myndighetene verden over kan ikke snu nå. De vil bare kjøre på med vaksinen til tross for at den har en ekstremt kort utviklingstid.

Hvordan de kan forsvare dette er en gåte for meg.

Jeg spår at både media og myndighetene vil være på offensiven når vaksinen snart blir klar.

De vil oppfordre alle til å ta vaksinen. Det vil være vaksine, vaksine og atter vaksine som vil dominere nyhetsbildet. Det har allerede startet.

Vaksineringen vil først være frivillig, men så vil de sakte, men sikkert innføre tvangsvaksinering.

Først for helsearbeidere og andre som jobber i det offentlige. Deretter vil man begynne å forby reiser med offentlig transport med mindre man har et vaksine-sertifikat.

Godt mulig man utvikler et elektronisk armbånd eller en app som skal skannes for å vise at man er vaksinert.

Det neste blir flytransporten. Man vil nekte de uten vaksine-sertifikat å reise.

Deretter vil de nok gyve løs på arbeidsgivere i den private sektor som har mange tusen ansatte.

Tiltak på tiltak vil rulle ut som begrenser vår frihet dersom vi ikke “gjør som de sier” og lar oss vaksinere.

Om “min spådom” slår til vil det minne mye om pre-stadiet til Nazi-Tyskland.

Jeg tror etterhvert at situasjonen vil tilspisse seg. Det blir to leire. De for og imot vaksine.

Media/myndighetene sammen med de som tar vaksinen vil utøve et stort press på de som står imot.

Det vil bli bror mot bror. Venn mot venn. Kollega mot kollega.

Det vil splitte verden og frykten vil prøve å vinne.

Det er dette mange spirituelle mennesker referer til som Armageddon. The End Game. Bevissthetsskiftet.

De som klarer å zoome ut og se det større bildet av det som foregår nå vil se at det pågår en “energi-kamp” mellom de to eneste energiene/kreftene som finnes – frykt og kjærlighet. Mørke og Lyset. Det negative og det positive.

Hva kan du gjøre?

Ikke gi etter for frykt. Da går du bare ned i frekvens. Da vil du være i et lavt nivå av bevissthet.

Stamcelle forsker Dr. Robert Lanza ble i 2014 kåret av Time Magazine til å være en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Han sier:  BEVISSTET SKAPER FORM. IKKE MOTSATT.

Med andre ord – vår indre verden av bevissthet skaper den ytre verden av det vi kaller materie – den fysiske verden.

Det er blant annet gjort flere spennende studier på dette fra The Maharish Interntional University hvor The Washington Peace Project fra 1993 er et av mange. Ledet av professor i fysikk John Hagelin.

Kilde: https://research.miu.edu/maharishi-effect/reduced-violent-crime-in-washington-dc

Ettersom det er mye frykt i omløp på jorda nå kreves det at flere står i sitt lys. Tenk selv. Ikke la media og myndighetene bestemme hva du skal tenke.

Tanker er kraftfulle elektro-magnetiske enheter som bidrar til å skape vår ytre verden.

Jo mer frykt jo mer fryktbasert virkelighet. Jo mer indre ro, harmoni og kjærlighet jo mer ro, harmoni og kjærlighet i den ytre verden.

Det du gir fokus, tanker og oppmerksomhet til vedvarer. Du kan lese mer om dette i et annet blogg-innlegg her:
https://camilloloken.no/det-du-tenker-mye-pa-vedvarer/

Det beste man kan gjøre er å ikke gi etter for frykten.

Flere og flere vitenskapsmenn og kvinner innser at universet er en MENTAL KONSTRUKSJON – at BEVISSTHET gjennomsyrer universet.

Universet er ikke en mekanisk konstruksjon hvor alt er separat i tid og rom slik det har vært hevdet helt siden 1600-tallet.

Den mekaniske tankegangen om universets oppbygging stammer blant annet fra den franske filosofen, vitenskapsmannen og matematikeren 
René Descartes (1596- 1650) som var besatt av å bevise at Universet fungerte som en maskin med deler.

Han tok feil. Universet er ikke en maskin. Det oppfører seg mer som et Kosmisk Sinn.

Det er som Eugene Wigner, nobelpris vinner og en av de ledene fysikerne i forrige århundre, sa:

«Det er bemerkelsesverdig at selve studiet av den ytre verden førte til den vitenskapelige konklusjonen om at innholdet av bevissthet er den endelige universale virkeligheten.»

Eller som kvantefysikkens far Max Planck sa:

”Jeg ser på bevissthet som grunnleggende. Jeg ser på materien som et resultat av bevissthet. Alt vi ser på som eksisterende, forutsetter bevisstheten”.

Eller som sir James Jeans – fysiker, astronom og matematiker, sa:

«Strømmen av kunnskap er på vei mot en ikke-mekanisk virkelighet; universet begynner å ligne mer på en tanke enn en maskin. Aksepter den uunngåelige konklusjonen: Universet er mentalt og åndelig.»

De er ikke alene. Her er et lite knippe med andre forskere og vitenskapsmenn/kvinner som sier det samme:

 • Forsker Nassim Haramein som i 2013 utga et stort vitenskapelig arbeid som viser at Universet fungerer som et intelligent, selv-organiserende system.
 • Professor Amit Goswami (teoretisk fysiker) som deltok i dokumentar-filmen What The Bleep Do We Know? fra 2004
 • Dr. Jude Currivan – kjent britisk kosmolog og forfatter
 • Dr. David Bohm (teoretisk fysiker)
 • Dr. John Wheeler (teoretisk fysiker)
 • Nikola Tesla. Og vi må ikke glemme den utrolige Nikola Tesla, ingeniør, fysiker, oppfinner, som angivelig skal ha sagt: 
«Vil du vite hemmeligheten med Universet må du tenke i form av energi, frekvens og virbrasjon».
 • Albert Einstein.  Og selvfølgelig Albert Einstein som visstnok skal ha sagt dette: “Alle som seriøst søker vitenskap blir overbevist om at livsånd er manifestert i Universets lover – en «ånd» som langt overgår menneskelig intelligens, og som våre beskjedne intellektuelle krefter må føle ydmykhet for.”

Du kan delta i et gratis mini-kurs hvor du lære mer om hvordan du skaper både din egen virkelighet og bidrar til den kollektive virkeligheten gjennom universets lover.

====> GRATIS MINI-KURS 

Frykt eller kjærlighet?

Hva velger du?

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

KOMMENTAR:
Du kan også legge igjen en kommentar under om du ønsker. Vennligst unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen andres kommentarer eller med innlegget. Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.

 

25 Kommentarer

 1. Si Nei Til Svindelvaksine

  Nei takk. Jeg kan gjerne vaksinere meg, men da må vaksinene komme fra folk jeg stoler på. Se på Moderna vaksinen for eksempel. Vet du hvem og hva som står bak den? Det er et investeringsfond. Man kan tjene mer penger enn Gud på å selge vaksine, men da må man være først. Og det betyr at man må hoppe over alle kvalitetsikringer og bare selge vaksinen fortest mulig. Før konkurrentene kommer deg i forkjøpet. Moderna var først og en svenske og fire amerikanere har nå tjent 1000 milliarder dollar. De er milliardærer. De kan ingenting om medisin, de er profittjegere.

  Så nei takk, den eneste måten staten kan klare å vaksinere meg er å binde meg fast, svimeslå meg og tvangsvaksinere meg. Jeg er mye mer bekymret for vaksinen enn jeg er for sykdommen. Fordi sykdommen er en influensa og vaksinen er svindel og bedrag. Er du klar over at vi har hatt færre dødsfall i Norge de siste to årene enn vi hadde før koronaen kom hit? Dert er noe som ikke stemmer, myndighetene pøser på med skremselspropaganda. Nordmenn er mye lettere å kontrollere når de er redde.

  Svar
 2. Grethe

  Takk Camillo for super viktig info.🤗(Fikk den tilsendt av en venninne) og deler den vidre.Skal nå inn å høre på din podcast,gleder meg til å følge deg vidre🙏💖

  Svar
 3. Eva

  Takk Camillo fordi du er en av dem som snakker mot strømmen:)
  Snakker om helheten… soal,body, mind. Vi har blitt så “flinke” til å fragmentere, spesialisere og fikse. Fjerne det ubehaget som ikke passer inn i komforsonen vår.
  Det at det vitenskaplig ikke finnes bevis for noe, er ikke bevis på at det ikke finnes. I min sannhet har jeg erfart at å stoppe opp, observere og kjenne etter hva som gir igjennklang er avgjørende for mine valg. Når jeg kjenner motstand, så øver jeg på å se hva denne motstanden består i. Motstand var det første som kom når koronavaksinen skulle redde oss fra dette store ubehaget, store og små kriser som pandemien medfører. For å kunne velge må vi samle kunnskap. Takk for deling fra en stor kunnskapsbase her inne, slik at hver og en kan ta ansvar for egne valg. Frykten for frykten er den store fienden. Tenk om….
  Gode tanker inn i dagen, og i tiden vi lever i med dette viruset som kan gi oss mulighet til større bevisste valg på livsreisen vår.

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Eva. Ja, fravær av bevis er ikke bevis på fravær som angivelig den amerikanske astronomen, kosmologen, astrofysikeren, forfatteren og vitenskapsformidleren Carl Sagen sa. Selv om vi ikke kan se eller verifisere/bekrefte om noe eksiterer betyr det ikke at det ikke eksisterer. Før mikroskopets oppfinnelse var det ingen som kunne bekrefte at bakterier eksisterte, men det gjorde de jo.

   Ja, det er bra å kjenne/føle om noe harmonerer eller ikke. De fleste lar bare intellektet /egoet styre og da dømmer man ofte det som ikke passer inn med ens egen sannhetsramme over en lav sko. Når man kobler inn følelsene/intuisjonen blir det mer helhet. Man blir mer reflektert.

   Ja, det er som du sier: det er frykten selv vi har mest å frykte slik president Roosevelt sa: “Du har ikke noe å frykte bortsett fra frykten selv”.

   Dessverre er det altfor mange som lar seg lede og påvirkes av media. De lar seg skremme. Samtidig har jeg sett en endring hos flere og flere mennesker i de siste 15 årene jeg har vært på min spirituelle reise. Det er flere og flere som ser ut til å tenke selv – til å stille spørsmål med måten vi lever på – til hvordan nyheter blir formidlet (de mest er jo negativt) – til hvordan vi tillater den enorme skjevfordelingen på denne kloden hvor visse enkeltindivider er rikere enn visse land.

   Jeg tror også at flere og flere vil våkne og stille de samme spørsmålene i kjølevannet av denne koronakrisen.

   Svar
 4. Terje Lie Pedersen

  Takk Camillo! Du slår til nok en gang! Jeg er jo der da: «ENTEN har man utviklet denne vaksinene i skjul i flere år FØR korona-situasjonen startet. Og da har man visst om at det ville komme et korona-virus. Med andre ord : Det var planlagt»
  Koronaen er menneskeskapt spekulativt… og vaksinen har vært planlagt / jobbet med i ti år… Kjenner jeg får motstand når jeg skriver! Stopper her!
  Takk for du… takk for entusiasmen og gleden du sprer. Jeg deler og arkiverer dette!

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Terje. Hyggelig å høre fra deg. Ja, all kanalisert informasjon sier jo at dette var et menneskapt virus. Hørte nylig på et opptak av Hossca Harrison som kanaliserer kilden Jonah. Interessant info. I et nøtteskall sier Jonah dette om korona-viruset:

   The corona virus is a designed virus. It is very dangerous to the HEALTH of the MIND. The virus is designed to instill FEAR – not kill millions of people.
   The agenda is TESTING FEAR. How much CONTROL can be placed on humanity without protest? They will come out with a vaccination that will claim to prevent the virus – to cure the virus, but this vaccination will alter the DNA. It will alter the programming of the brain.
   People will start thinking differently. Reasoning differently and supporting that of totalitarism. 5G will deplete ones immune system. It also depletes the energies of the lungs. The 5G lowers the immune system.
   It works with the frequencies that will alter the brain from the vaccine.

   Som alltid kan man ikke etterprøve kanalisert informasjon vitenskapelig og da vil “hylekoret” skrike ut “konspirasjonsteori”. Greit nok. De får bare “hyle” så mye de vil, men jeg synes det er interessant at når den største konspirasjonteoretikeren av dem alle, nemlig David Icke, får alle sine kontoer på Youtube, Twitter og Facebook sperret. Hvorfor det? Han har snakket om Eliten og The New World Order i 30 ÅR, men nå blir alt han driver med sensurert og blokkert.

   Hva er grunnen til det? Jeg ser det samme med visse nettsider som sier det samme som Icke. De er ikke aktive i EU. Man kommer bare til en side som sier: “This site is not available for you”.

   Hvis David Icke “bare” er en konspirasjonteoretiker som blir sett på som en galning hvorfor i all verden sperrer de ham nå?

   jeg tror det henger sammen med at flere og flere våkner og ser at en del av det han sier henger på greip. Han får flere tilhenger verden over og de har begynt å se på ham som en reell trussel.

   Opptaket til Johan kan du laste ned her:
   https://www.jonahlifestore.com/product/coronavirus-jonah-q-and-a-mp3-2020/?fbclid=IwAR2jHzdgXm1jntf7pREGIhbFgQw_zsbTdvz-R5OlWgVbn1X-PmEmchzzZQw

   Svar
   • Mats

    Hei, Camillo!
    Jeg synes det er interessant dette med David icke. Det er ikke alt som resonnerer like godt hos meg, men etter å ha sett serien hans på Gaia og andre dokumentarer så er jo budskapet hans kun positivt! Han fremmer jo overhode ikke noen farlige tanker til befolkningen!
    Budskapet hans slik jeg har forstått det er jo nettop kjærlighet, at en skal være kritisk og lytte til seg selv. Og det er her vi henger litt etter i dag, det er alt for få som tenker selv. De kjøper alt som står i media for det som står det må jo være sant, og man kan vel si at yttringsfrihet ikke er helt det samme som det en gang var, hvis det strider mot eller er kritisk til det som blir fortalt er det jo i dag direkte farlig og må bli sensurert. sannhet og det som er riktig blir i dag bestemt politisk virker det som. MEN, vi må huske at dette er energier med lavere frekvenser, og vi kan hjelpe mange ved å øke vår egen frekvens med å gi kjærlighet til de rundt oss og ikke frykt!
    Setter pris på den jobben du gjør Camillo!

    Svar
    • Camillo Løken

     Takk Mats. Ja, det er som du sier altfor få som tenker selv. Mange går på autopilot. Hverdagen er såpass “busy” at man ikke rekker å tenke over ting. Dr Joe Dispenza sier at vi tenker ca. 60 – 70,000 tanker hver dag. Noen hevder det er mange flere – andre mindre. Andre igjen sier man ikke kan estimere det. Uansett – det interessante er at man også anslår at 90% av de tankene vi tenker i dag er de samme som de tankene vi tenkte dagen før. Med andre ord – vi går på autopilot. Vi er vanestyrt – også når det gjelder informasjon som blir presentert oss. Mange bare “må” se nyhetene hver dag og opptil mange ganger om dagen uten en gang å sette spørsmålstegn ved hvor mye eller lite av det som blir formidlet er riktig. Som Tony Robbins sier: News is Big Business. Ja, det er store penger i å selge nyheter fordi det er akkurat det de gjør og dessverre selger negative nyheter bedre enn positive.

     Og ja det er som du sier – energier med lave frekvenser. Det er en del av “Polaritetsspillet” som tilspisser seg nå.

     Ja, vi kan hjelpe andre, men de som ikke vil bli hjulpet vil dessverre forbli i en frykt tilstand med lave frekvenser og da får de dessverre bare mer av det samme.

     Svar
 5. Annika

  En frisk pust i denne hysteriske verden vi befinner oss i akkurat nå. Takk😊
  Det er mye å bekymre seg for, men har funnet ut at det ikke hjelper, det gjør bare vondt værre. Skal bare passe på meg selv og mine nærmeste💙

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Annika. Ja, det vi gir mye energi til bare vedvarer så fint å unngå bekymringer 🙂

   Svar
 6. Øyvind Rikheim Kofstad

  Hei, takk for deling av flott innlegg. Jeg håper det er greit jeg deler et innlegg jeg har delt med noen andre fra før, men som tar det hele til et litt overordnet nivå. Da vil det hele forenkles en del…Dette er tankene til Antoine Bechamp og hans forskningsmiljø på 1800-tallet, samt de som viderefører det nå som Robert Young og Thomas Cowan. Vh ØRK

  THE MICROBE IS NOTHING…..THE TERRAIN IS EVERYTHING»
  Dette skal etter sigende Louis Pasteur, en slags far for dagens forståelse av virus/vaksine-konseptet, selv ha uttalt på sine siste dager. Han forsto at hans antagelser om en mikrobe som sprer seg fra person til person, og gir samme sykdom, ikke forklarte grunnen til at sykdomsutbrudd fant sted…..
  Jeg håper etter denne pandemien, at lege- og forskningsstanden kan lytte til innspill ift den etablerte forståelsen av virus-konseptet, som altså fortsatt er basert på antagelsene til forskningsmiljøet på 1800-tallet, deriblant Louis Pasteur. Om eksistensen av en bitteliten mikrobe, et virus, som er årsak til at flere mennesker får samme sykdom i løpet av samme periode, og at denne mikroben invaderer kroppen utenifra. Dette er det som kalles Germ-theory. Man må huske på Pasteur verken hadde PCR eller elektronmikroskopi til å bevise sin teorier, likevel ble det stående som sannhet, og etablerte seg som det. Når man ser det hele i lys av motstykket, nemlig Terreng-teori, som blant andre Antoine Bechamp i Montpellier forfektet, vil det gå opp for den interesserte at alle epidemier, det være seg ebola, HIV, zika, hepatitt, polio, spanskesyken etc, ikke er pga noe virus, men pga samme miljøfaktor som flere mennesker har blitt utsatt for. Dersom dette stemmer, så utgår hele smitteteorien – det er jo mijløfaktorer….eksempel:

  Polio: er assosiert med miljøgiftene bly, arsen og DDT, som blokkerer nervesignalet i synapsen og gir lammelse…

  Zika – er assosiert med miljøgiften glyfosat, som gir medfødt misdannelse, og som enkelte landsbyer i Brasil ble utsatt for i høy grad, da man feilaktig trodde et ikke eksisterende zika-virus ble spredt med insekter (samme tanke om spredning hadde man om polio-«virus» og…)

  Ebola – er trolig assosiert med en miljøgift man får i seg (trolig via drikkevann?) lokalt i Afrika og som gir forgiftningssymptomer som indre blødninger og GI-symptomer…Derfor vil ebola aldri spre seg til andre deler av verden – man kan jo ikke flytte den miljøforurensingen..

  Hepatitt – dette er trolig assosiert med all den forsuringen og belastningen leveren påføres med livsstilen med kontiunerlig injeksjoner av heroin/morfin – samt tablettinntak…Da utvikles leverbetennelse – men ikke pga noen mikrobe…altså ingen smitte mellom mennesker her heller.

  Spanskesyken – er trolig assosiert med det faktum at man startet en massevaksinering – for sikkerhets skyld – før noe sykdomsutbrudd fant sted…og vaksinen som trolig aldri var utprøvd i noe kontrollert studie – inneholdt serum og pussvæske fra fastbundet kalv – noe som trolig var det som ga selve spanskesyke-sykdommen, og som folk feilaktig trodde var et virus.

  Hantavirus – er offisiell årsak til en sykdomsbilde der man får komplisert nyrebetennelse (glomerulonefritt), og kan bli veldig syk siden urinproduksjon stopper opp, og væske og avfall hoper seg opp i kroppen. Viruset har aldri, i likhet med de andre virusene, blitt påvist med Robert Kochs postulater, og er heller trolig assosiert med en miljøgift som man får i seg feks via drikkevann i naturen…

  Sesonginfluensa: sitat Robert O. Young: According to medical savants, “Holiday Season Influenza” is commonly blamed on a particular virus contracted from another person(s) and not from acidic lifestyle and dietary choices of that person. Like the acidic traveler, a person chooses to consume on their own as many acidic foods and drinks during the Holiday Season and as a result are suffering from the consequences of their poor dietary acidic choices — this condition is not from some phantom (does not exist) flu or corona virus! The flu is nothing more than the body increasing body temperature to improve circulation to remove excess acidity from the interstitial fluids through perspiration, respiration, defecation and urination. Tillegg ift sesonginfluensa (ØRK) : Vi vaksinerer fortsatt for dette, selv om dette altså ikke er noe virus, og altså ikke noe som smitter. Selve vaksinen vil tåles dårligst av de sykeste – nemlig blant andre de som bor på sykehjem. De har allerede få ressurser å tære på etter levd liv (for å bufre/nøytralisere toxiner) og dårlig sirkulasjon med mye ligging. Enhver vaksine vil forsøkes skilt ut av kroppen med en gang, men denne gruppen vil slite med det. Resultatet er forverring av sykdomsmekansimer som forsuring av vevsvæsker, som er assosiert med f.eks. økt blodlevring, samt økt tilstedeværelse av bakterier og sopp i blodet (blodet er ikke en steril væske…). Det er trolig dette, altså influensavaksinen, spør du meg, som kan gjøre at sykehjem plutselig får en rekke dødsfall i løpet av en kort periode. Det er egentlig det samme som det som skjedde under Spanskesyken (se over).

  Coronavirus/Sarsvirus/SvineinfluensaH1N1/MERS-virus: intensivert el.magn.bakgrunnsstråling, som gir økt blodlevringsstendens, med systemisk effekt, og som i mest dramatiske presentasjon gir tungpustethet (derav er det en Sars-tilstand), pga lungeemboli. En slik årsakforklaring til Sars-tilstand er pr 2020 naturligvis lite anerkjent, siden man ennå ikke har forsket nok på denne assosiasjonen. Altså at det ikke er noe virus, og da heller ikke noe som smitter, i likhet med alt over. Hvis man ser sammenhengen mellom hvilke installasjoner som på verdensbasis ble gjennomført av mobilmaster som avgir bakgrunnsstråling, og tiden for når insidensen av folk som plutselig fikk tungpustethet med økt forekomst av lungeemboli og intensivtrengende behandling, så er det ganske enkelt å se. Strålingsforurensing gir et ekstra tilleggsbidrag til celleskade og hypoksi, som forsurer kroppens interstitelle væske, og gir sykdomsutvikling med økt blodlevring, samt økt bakteremi pga hypoksi og acidose (forsuring). De sykeste makter ikke å kvitte seg effektivt nok med dette tileggsbidraget, ved å selv svette/sirkulere/puste det ut.
  I byer som New York er tettheten av installasjoner høyest, og her ser man også de høyeste tetthetene av folk som innlegges med akutt pustebesværsyndrom. Det er ikke pga noe smittsom mikrobe…Offentlig skolevesen er digitalisert – fordi vi tror dette smitter mellom mennesker…
  Coronaviruset ble først registrert som en epidemi i Wuhan, ikke fordi det var her et virus først smittet fra dyr til mennesker – men det var jo i denne byen (november 2019) at 5G først ble installert.
  Statistikk over dødstall bærer preg av at dersom man har testet positivt på den bestemte sekvensen med genetisk materiale, så er det et virus som må være dødsårsaken. Da fordreies i virkeligheten den egentlige dødsstatistikken – alle som egentlig som døde av nyresvikt/hjerteinfarkt/hjertesvikt, men som hadde et avfallsprotein som testen fanger, som altså er assosiert med noe som skilles ut, dør plutselig pga et fantom/ikke eksisterende virus.

  Så altså. – jeg mener man etter hvert må våge å ta denne grunnleggende debatten – få alle kort på bordet – og vurdere om det jeg har skrevet over (basert på andre forskere søken og forskning, deriblant Robert O. Young og Thomas Cowan). Når man revurderer eksistensen av mikroben virus, og at den er årsak til at flere får samme sykdom samtidig, så vil det dersom det er sant, forenkle hele diskusjonen om vaksiner; det vil jo være åpenbart at det er ikke noe å vaksinere mot, og at denne kun tilfører ekstraarbeid og risiko for kroppen. At teorien om nødvendigheten av å ha det ene antistoffet for å være beskyttet er feil.. og, altså – det er ikke tilstedeværelsen av dette ene antistoffet som gir beskyttelse, og til og med en kollektiv beskyttelse – det er alt det andre som begrepet immunitet omfatter – hundrevis av faktorer….Som feks hvor godt sirkulert med blodårer du er i organene, som hvor god luften du puster er, som hvor godt ernært du er, som hvor stresset og bekymret og anspent du er, som hvor godt du sover…..
  Teorien om smitte vil med alt dette da fortone seg som feil – det er jo miljøfaktorer/endogene/livsstils faktorer som gir sykdommene – og de smitter ikke via luften/dråper. Testing av virus, der man får positiv test dersom man har skilt ut via neseslimhinnen et bestemt genetisk materiale med en bestemt rekkefølge, vil være meningsløst – man tester jo kun for tilstedeværelse av dette avfallsproduktet som er assosiert med en sykdomsprosess. Begrepet effektivitet av vaksiner, som er omtalt som 50% for influensavaksine, og opp til 70-90 % for coronavaksine, vil fortone seg meningsløst – det er jo ikke noe å vaksinere mot- og man vil forstå hvor manglende graden av vitenskapelighet til forklaringen bak begrepet effektivitet i denne forbindelse er, det er jo allerede nokså vagt forklart/utelatt forklart i avisartikler.
  Dersom alt dette er sant – noe jeg vet det er – så hadde det jo vært veldig fint og praktisk. Lege- og forskningsstanden bør interessere seg mer for dette, om feilbarligheten i Germ-theory og Pasteurs antagelser – og la stolthet vike, og sannhet og revurdering få stige opp til overflaten. De aller fleste vil ha nytte å gå skikkelig til bunns i dette (inkludert næringslivet, ensomme osv…., der alle tiltak om isolasjon/avstand/munnbind osv, vil vise seg å være unødvendige, dersom teorien vi nå bruker er feilaktig) Dette kommer til å skje, men spørsmålet er forhåpentligvis hvor lang tid. Takk for at jeg fikk dele!
  Husk Pasteurs uttalelse om sitt eget arbeid og tanker!

  vh Øyvind Rikheim Kofstad, lege

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk for veldig fin oversikt Øyvind. Veldig bra. Ja, jeg tror det er fordreid dødsstatistikken over de som dør av korona. Flere av de som har dødd gjorde det MED korona – ikke AV korona.

   Jeg skrev et eget blogg-innlegg om det da nyhetene var fokusert på død, død, død. En journalist ble veldig oppført over mitt innlegg fordi han hadde brukt mye tid på å produsere døsstatstikk helt ned på bynivå.
   Det var hans daglige «gjøremål». Han følte seg truffet og gjorde alt han kunne for å henge meg ut på sosiale medier. Han gikk såpass langt at han skrev en egen artikkel om meg i avisen der han jobbet. Han valgte å henge ut hele «alternativ bransjen» og navnga meg.

   Jeg måtte bare le fordi han beviste jo bare at jeg traff en nerve.

   Her er blogg-innlegget: Er korona-dødstallene «blåst opp»? – https://camilloloken.no/er-korona-dodstallene-blast-opp/

   Som jeg skrev innlegget:

   «Jeg mistet min far for to år siden. Han døde hjemme og dødsårsaken ble tilskrevet en kombinasjon av nyresvikt og hjertesvikt. Jeg føler derfor med de som mister eldre kjære i disse korona-tider, men man kan ikke med sikkerhet vite om de døde av viruset slik Dr. Annie Bukacek snakker om.
   Om min far hadde levd i dag ville han vært i risikogruppen. Dersom han hadde blitt smittet av korona-viruset og dermed dødd ville det vært stor sannsynlighet for at hans dødsårsak hadde blitt tilskrevet korona-viruset.»

   Nylig så jeg et intervju av Jason Skurka med den kjente barnelegen Dr Lawrence Palevsky.
   Intervjuet ble sensurert på Youtube. Man kan se det her: https://www.jasonshurka.com/covid-19-exposed

   Han sa dette:

   «If this is truly a virus – what kind of virus is it because this is NOT THE WAY virus classically behave in the human body. If this is a VIRUS why would medications that treat parasites make patients improve?

   Somehow we have allowed ourselves to swallow this information that a respiratory virus is now working to give us a blood disorder and a clotting factor that are making people sick. When no-one has really explained the mechanism by which it happens. We are just accepting that it is a virus. It must be a virus. And yet there are many other things that could explain this including hydrogen cyanid poisoning, electro-magnetic radiation or some parasites when inhaled or digested. That could be leaking to some of these clinical symptoms that we have seen.
   Dr Lawrence Palevsky

   Det er jo mye i tråd med det du skriver.

   Dersom det er sant så er det som du sier helt unødvendig med alle tiltakene av isolasjon/avstand/munnbind og vaksine.

   Svar
 7. Anne Andersen

  Flott!!👍🥰
  Ja dette vi opplever nå er svært likt nazioppførsel fra våre egne myndigheter og myndighetene i andre land.
  Strikken er strukket over alle grenser, dette vil ikke folk flest se.

  Vår motstand trenger hjelp fra d som er mye større: Universet!

  Svar
  • Camillo Løken

   Ja, det er frykten som regjerer for mange nå. Over hele kloden. De aller fleste gir etter for frykt fordi media/presse hamrer løs med fare, fare, fare. Selv mennesker som jeg anså som oppgående har gitt etter for frykten/mørket.

   Hver og en må jo få gjøre som de selv vil. Men har de sett denne situasjonen fra flere sider eller ser de bare det media/myndighetene sier?

   Blogg-innlegget var ment som en annet syn enn det media presenterer. Når man vet at media/presse lever av å selge nyheter og at de selger betydelig mer når det er negative nyheter enn positive er det egentlig litt rart at ikke flere reagerer.

   Mange vil nok “gjøre som alle andre”, men dessverre viser det seg ofte at massene (alle andre) er lett påvirkelige. Det er lett å forme den i den retning man vil.

   I 1928 skrev Edward Bernays Propaganda som starter med:

   “The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.”

   Den siste setningen sier alt og dette var i 1928. Er nok mye mer påvirkning i dag enn de fleste tror. Ikke bare via nyhetene, men også via stadig nye teknologier fra sosiale media plattformer.

   Det ble blant annet avdekket i dokumentaren The Social Dilemma (på Netflix). Der er det folk som har jobbet i de store sosial media plattformene som står frem og forteller hvordan man kartlegger og bruker enorme mengde av data fra hver bruker for så å påvirke dem i den retning man selv ønsker. Opplysende, men også skremmende.

   Hørte en gang at jordens største utfordring er uvitenhet og det tror jeg stemmer. De fleste tror på det som blir formidlet i nyhetene uten å tenke sjæl som Trond Viggo Torgersen sang om i sangen «Tenke Sjæl».

   Svar
 8. Ann Kristin Bjørlin

  Hei,

  Takk for godt blogginnlegg:-)

  Det står en “hel” verden og skriker etter vaksine, og det er vel ingen tvil om at vi alle ønsker en løsning på pandemien, og de innskrenkninger og økonomiske belastninger det gir. Dermed fremtvinges en tilsynelatende løsning, og noen vil tjene store penger.

  Jeg er av samme oppfatning som deg, og er bekymret for hvilen skade en slik hurtigfremstilt vaksine kan få. Personlig vil jeg velge bort et fremtidig tilbud om vaksine, men du gjorde meg også oppmerksom på at et slikt valg kan medføre noen nye og uønskede innskrenkninger i bevegelsesfriheten – dersom myndighetene ønsker det slik.

  Ei venninne sendte meg en link (vedlagt nedenfor). Den rokker ved vår oppfattelse og viten, men jeg har ikke kompetanse til å avgjøre hvilken gehalt denne artikkelen egentlig har. Det ville være interessant å høre om dine tanker rundt det som står i artikkelen, Camillo.

  https://gemini.no/2020/11/slik-virker-den-nye-koronavaksinen/

  Alt godt,
  Ann Kristin

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Ann Kristin. Ja har lest at den nye vaksinen er mer “målrettet” – at den jobber som artikkelen skriver “gjennom genetisk kode”. Det står også at: “Fordelen med å lage en vaksine med denne metoden, er at det går svært raskt”. Ja, det er greit nok at man bruker en mer effektiv metode, men som jeg skrev i blogg-artikkelen kan man ikke fremskynde tiden når det gjelder bivirkninger. For å avdekke så mange alvorlige bivirkninger som mulig må man la vaksinen virke i x antall år. Om man kutter ned på disse test-fasene har man ikke langtidsdata som kan avdekke alvorlige bivirkninger – ja til og med død. Uansett fremstillingsmetode må man la vaksinen være i kroppen over tid for å se at det ikke skjer noe alvorlig. Å si at man har en korona-vaksine klar etter kun 1 – 2 år skurrer veldig for meg.

   Svar
 9. Vivi Heiberg

  Takk Camillo, dette var veldig informativt. Jeg er 67 år, og ønsker ikke denne vaksinen. Er redd det blir slik du skriver, ingen reiser før du har tatt vaksinen etc

  Svar
 10. Marius

  Greit nok at du skriver at det tar 10-12 år å utvikle en trygg vaksine, men hva med influensa vaksine som kommer i ny utgave hvert år? Ingen bivirkninger av det jeg har hørt. Er dette virkelig så mye mer avansert enn influensavaksine?

  Svar
 11. Tom H.K. Hansen

  Jeg har stor respekt for deg og andre som våger å snakke mot hovedstrømmen. Det er rett og slett beundringsverdig. Verden trenger slike “motpoler” som dere. Ha en fin dag!

  Svar

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *