Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Er den nye korona-vaksinen trygg?

av | nov 29, 2020 | Korona | 27 kommentarer

Hvor lang tid tar det å utvikle en «trygg» vaksine?

 

Før jeg begynte på min spirituelle reise for mange år siden jobbet jeg i et av verdens største legemiddelselskap. 

Et legemiddelselskap lever av å selge legemidler og det mange kanskje ikke er klar over er hvor lang tid det tar å utvikle et legemiddel samt hvor mye det koster.

Prosessen begynner ofte med målidentifikasjon – å velge en biokjemisk mekanisme som er involvert i en sykdomstilstand.

I akademiske og farmasøytiske / bioteknologiske forskningslaboratorier, blir tusenvis av legemidqelkandidater testet for deres interaksjon med legemiddelmålet.

Opptil 5 000 til 10 000 molekyler for hver potensiell legemiddelkandidat blir utsatt for en streng screening-prosess,

Kun noen få av disse kommer gjennom nåløyet til den pre-kliniske testfasen. 

Og til slutt er det kun ett igjen som blir det legemiddelet man utvikler og tester.

Da jeg jobbet i legemiddelbransjen var utviklingstiden for et legemiddel fra 12-14 år. 

Det går ikke noe raskere nå. Faktisk er det flere kilder som sier at det kan ta mer enn 15 år.

Kilde: https://www.cancerresearchuk.org/find-a-clinical-trial/how-clinical-trials-are-planned-and-organised/how-long-it-takes-for-a-new-drug-to-go-through-clinical-trials

Veien fra laboratoriet til godkjent legemiddel som du og jeg som forbrukere kan benytte oss av tar altså veldig mange år.

Hva er grunnen til det?

Svaret er fordi utviklingen av legemiddelet må gjennom mange ulike faser som tar tid: 

 • Preklinisk testing
 • Søknad om nytt legemiddel
 • Fase I kliniske studier med sunne frivillige som involverer omtrent 20 til 80 personer.
 • Fase II kliniske studier: pasienter med sykdommen som legemidlet er beregnet for. 100 til 300 frivillige pasienter i et kontrollert i design
 • Fase III kliniske studier: involverer fra tusen til mange tusen pasienter i klinikker og sykehus
 • Ny søknad for godkjennelse

Alle disse fasene TAR TID. 

Man må finne de frivillige testpersonene, det skal administreres i et kontrollert design – være dobbeltblind og testes mot placebo. Man i disse fasene også avdekke alvorlige bivirkninger BÅDE på kort sikt og lang sikt. 

Fase I og II vil kunne avdekke bivirkninger som oppstår på kort sikt. Og Fase III vil kunne plukke opp langtidseffekter som fase I og II ikke avdekket. 

Fase III kan alene vare i opptil flere år for NETTOPP å avdekke langtidseffekter.

 

HVA DA MED VAKSINER?

Å utvikle en vaksine tar omtrent like lang tid som et legemiddel – fra 10-15 år med mange faser.

Kilde: https://www.historyofvaccines.org/index.php/content/articles/vaccine-development-testing-and-regulation

Trinn 1: Laboratorie og dyreforsøk
– Utforskningsfasen, preklinisk testing og søknad for godkjennelse

Trinn 2: Kliniske studier med mennesker
Vaksineforsøk Fase I med mellom 20-80 testpersoner
Vaksineforsøk Fase II med flere hundre testpersoner
Vaksineforsøk Fase III med tusen til titusenvis av testpersoner

Trinn 3: Godkjenning og lisensiering

Bare den første delen av trinn 1 alene (utforskningsfasen) kan vare fra 2 til 4 år.

Legger man til de andre fasene av trinn 1 samt alle fasene i trinn 2 Kliniske studier med mennesker tar det mange år å utvikle en vaksine.

Akkurat som med legemidler må man avdekke langtidsbivirkninger og derfor må Vaksineforsøk Fase I, II og III være en del av utviklingen. Fase III inkluderer tusen til titusenvis av testpersoner OG DENNE FASEN TAR TID.

Det sier seg selv. 

Selv om man setter inn flere ressurser for å gjennomføre studien raskere kan man ikke påskynde TIDEN. 

Man må ta tiden til hjelp for å avdekke langtisdbivirkninger av en ny vaksine. 

Man kan ikke «rushe» den igjennom slik man nå gjør med korona-vaksinen. Det er et “haste-prosjekt”.

Se på dette bildet som illustrerer ganske klart hva som er i ferd med å skje.

 

Myndighetene verden over er i ferd med å godkjenne og implementere en vaksine MAN IKKE HAR LANGTIDSDATA PÅ. 

Man trenger ikke ha veldig mye omløp i topplokket for å innse at her er det noe som ikke harmonerer. Det er skurring lang vei.

Hvordan i all verden kan det ta kun 1-2 år å utvikle en korona-vaksine som involverer mange ulike faser hvor flere av disse fasene hver for seg egentlig skal vare i flere år.

Det normale for å lage en vaksine som er så trygg som mulig tar 10-15 år.  DO THE MATH.

ENTEN har man utviklet denne vaksinene i skjul i flere år FØR korona-situasjonen startet. Og da har man visst om at det ville komme et korona-virus. Med andre ord : Det var planlagt.

ELLER så kutter/reduserer man kraftig en eller flere ekstremt viktige test-faser som 

 • Laboratorie- og dyreforsøk
 • Vaksineforsøk Fase I med 20-80 personer
 • Vaksineforsøk Fase II med flere hundre personer
 • Vaksineforsøk Fase III tusen til titusenvis av personer

Alle disse vaksine-fasene hver for seg TAR TID. 

Og som nevnt over man også i disse fasene avdekke alvorlige bivirkninger BÅDE på kort sikt og lang sikt. 

Å lage en trygg, effektiv vaksine gjøres ikke på 1-2 år. Det er altfor liten tid. 

Selv om man har laget en vaksine eller et legemiddel som har gjennomført hele sin reise på 10-15 år er heller ikke det ensbetydende med at vaksinen/legemiddelet er trygt.

Et lite kikk i Felleskatalogen (som inkluderer alle legemidler) viser at ethvert legemiddel lister opp kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger som er så lange som et vondt år.

 

På FDAs sider (Food and Drug Administration – USA godkjenningsinstans) kan man lese at i motsetning til hva folk flest tror så er ikke et medikament garantert trygt bare fordi det er FDA-godkjent.

«I realiteten så trekker legemiddel-produsentene tilbake ca. 4500 medisiner og medisinske enheter årlig.»

Kilde: https://www.drugwatch.com/fda/approval-process

TILBAKETREKKING AV GODKJENT LEGEMIDDEL
Da jeg jobbet i et av verdens største legemiddelselskap måtte vi trekke tilbake et relativt nytt preparat som kun hadde vært på markedet noen få år. 

Dette legemiddelet hadde gjennomgått alle faser som et legemiddel skal gjennom for å bli godkjent, men allikevel hadde man misset (eller utelatt å nevne) at regelmessig bruk av preparatet over tid kunne føre til hjerteinfarkt og slag. 

Flere titalls tusen personer døde og selskapet jeg jobbet for ble beskyldt for å vite om de potensielle, dødelige bivirkninger allerede før lanseringen av preparatet. 

Etterhvert ble beslutningen tatt av ledergruppa i USA om å trekke dette nye preparatet man hadde brukt milliarder av kroner på å utvikle. 

Det som fulgte var søksmål i milliard-klassen fra de avdødes familier. 

Toppsjefen trakk seg som følge av denne skandalen.

Med andre ord – selv med 10-15 år med testing av en vaksine/legemiddel er det alltid bivirkninger som ikke er avdekket.

MANGE ER KLARE FOR Å TA VAKSINEN
Jeg kjenner ikke til de siste målingene som viser hvor mange prosent av den norske befolkning som ønsker å ta korona-vaksinen eller hvor stor andelen er i utlandet, men det skal visst være majoriteten.

Det sier litt om hvor mye frykt som er i «omløp nå» blant mange mennesker. 

Man lar media og myndighetene pepre løs med hvor viktig det at vi får en vaksine på banen så fort som mulig slik at «ting igjen kan bli normalt»

Ja, men til hvilken kost?

 

 

At de fleste mennesker er villige til å injisere en vaksine inn i sin kropp som kun har vært utviklet i 1 til 2 år er ganske uforståelig når man vet at det i gjennomsnitt tar 10-15 år å  lage en så trygg vaksine som mulig.

Hva med kort og langtidseffektene?

De vil ikke være avdekket. Man vil ikke kunne vite hva som vil skje i og med kroppen hverken på kort sikt eller lang sikt.

25. november, 2020 kunne man lese i Nettavisen at:

«Flere leger mener folk må advares om bivirkningene av koronavaksinen. Dette blir ingen dans på roser. Leger er redde for at bivirkningene fra vaksinene kan få alvorlige følger».

Kilde: https://www.nettavisen.no/nyheter/leger-mener-folk-ma-advares-om-bivirkningene-av-koronavaksinen—dette-blir-ingen-dans-pa-roser/3424052545.html


Professor i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik

Og på TV2.no kunne man den 19.november, 2020 lese om professor i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik og hans uttaleser om korona-vaksinene som snart kommer:

«Advarer mot vaksineoptimisme: – Ingen av vaksinene er ideelle. De vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik. Han forklarer at en ideell vaksine skal beskytte den enkelte mot sykdom og samfunnet mot smittespredning.

– Man har oppnådd et av tre ideelle målsetninger knyttet til en vaksine. Det handler om at folk ikke blir alvorlig syk, sier professoren og legger til at vaksinen ikke stopper eventuell smittespredning.

Det  er ikke avklart om vaksinene gir alvorlige bivirkninger. De har testet ALT FOR KORT TID til at de kan trekke endelige slutninger om dette, sier Traavik.

Kilde: https://www.tv2.no/a/11784905/

Ja, det er jo opplagt at en korona-virus vaksine som kun har vært utviklet i 1-2 år ikke er i nærheten like trygg som  «vanlige vaksiner» man bruker 10 -15 år på utvikle. 

Ingen, med et snev av fornuft i behold, vil kunne hevde dette av den enkle grunn at det ikke er brukt nok tid til å avdekke hverken kortids eller langtidseffekter.

Som nevnt over vil bare det først delen av trinn 1 alene i vaksine-uviklingen (utforskningsfasen) vare fra 2 til 4 år. 

Legger man til de andre fasene i Trinn 1 samt alle fasene i Trinn 2 er vi LANGT FORBI 1-2 år som det har tatt å utvikle korona-vaksinen.

 

Det er ingen tvil om at mange mennesker nå er redde. Redde for smitte. For å bli syk. For å dø.

I et nøtteskall er det TO KREFTER som driver oss mennesker som dette bildet viser:

1. Vi ønsker å oppleve det positive: glede og nytelse

OG

2. Vi ønsker å unngå det negative: smerte og lidelse.

Hvilke av disse kreftene gir vi mest fokus til? Svaret er det negative.

Vi bruker mye mer tid og krefter på unngå smerte og lidelse enn å aktivt søke glede og nytelse.

Dette er media og nyhetsselskapene veldig klar over. Derfor tjener de mye mer på å skape negative, fryktbaserte overskrifter enn positive, oppløftende overskrifter.

Som den kjente foredragsholderen Tony Robbins sier: Husk at nyheter er BIG BUSINESS.

Uten lesere/seere har ikke media-selskapene livets rett, men så lenge vi bruker mye tid og krefter på å unngå det negative vil de negative overskriftene med frykt bare fortsette.

Vi bare vite om noe av det negative det skrives om vil påføre oss smerte/lidelse og derfor «kaster vi oss» over de negative nyhetene.

Tidligere USAs president Fraknlin D. Roosevelt skal visstnok har sagt i sin åpningstale som president at

«Du har ingenting å frykte bortsett fra frykten selv».

Flere eksperter (som ikke benyttes av media) sier at det vi burde utvikle er en vaksine mot frykt – ikke mot viruset. 

Frykt påvirker vår helse. Frykt demper immunforsvaret.

Når du gir etter for frykt frigjør du hormoner
 som kortisol, cytokiner, noradrenalin og histamin
.

De slår av vekst systemet – og gjør deg klar for flukt eller kamp.

De stenger vedlikehold av kroppen og immunsystemet.

Som et eksempel: Kortisol blir gitt til pasienter med organtransplantasjon for å dempe immunsystemet slik at det nye organet ikke blir frastøtt.

Når vi er stresset, redde og gir etter for frykt frigjør vi stresshormon som nettopp kortisol som demper immunforsvaret.

Det ironiske er at de som er mest redde for korona-viruset er de som faktisk er mest utsatt fordi de selv demper sitt eget immunforsvar.

 

 

Det er som professor i biologi Bruce Lipton sier: Et menneske med et normalt, «oppegående» immunsystem har ingenting å frykte. 

Det kan virke som mange vil ta vaksinen nettopp fordi er redde. De har gitt etter for media og myndighetenes fryktbaserte kommunikasjon.

Jeg tror ikke folk flest er klar over hva de begir seg ut på dersom de tar denne korona-vaksinen.

En vaksine skal sprøytes inn i deres kropp og den har kun vært forsket på 1-2 år noe som er ekstremt kort tid for en vaksine-utvikling å være.

Tenker man selv eller lar man seg påvirke av andre – av media – av myndighetene?

Hvor mye (eller lite) har man satt seg inn i korona-situasjonen? Svelger man bare alt pressen sier rått eller gjør man egne undersøkelser?

Faktum er at mange er klare for å la seg vaksinere.

Hva er grunnen til det med tanke på at vaksinen knapt har vært forsket på?

Mitt stalltips er som sagt at mange har latt seg skremme av media og myndighetene om at dette er så alvorlig og den eneste løsningen er en vaksine.

Da kan man endelig puste lettet ut. Da er vi trygge,

ER VI DET?

Eller er det en sannhet med STORE MODIFIKASJONER?

Det har vært interessant å legge merke til hvordan media og regjeringen helt har endret kommunikasjonsstrategi fra korona-fase 1 i mars til fase to nå i høst.

Nyhetsbilde var først gjennomsyret av: DØD. DØD. DØD.

Enkelte journalister valgte til og med å lage en egen dødsstatistikk pr. by i Norge.

MEN så endret kommunikasjonen seg til kun: SMITTE. SMITTE. SMITTE.

Hvor ble det av alt snakket om død og dødsstatistikk?

Det uteble fordi svært få dør av dette viruset dersom man setter ting i perspektiv. Sammenlignet med andre dødsårsaker vi mennesker dør av kommer Covid19 langt ned på listen.

Det neste som vil gjennomsyre nyhetsbildet vil bli: VAKSINE. VAKSINE. VAKSINE.

Jeg mener det er naivt å gi altfor for mye tillatt til myndighetene og politikerene i denne situasjonen. Vi «regner med» at de «rydder opp». De «vet best»og vi skal bare følge alt de sier slavisk.

Akkurat slik mange gjorde under svineinfluensaen. Og hva skjedde?

Det var flere som jeg personlig kjente som fikk meget alvorlige bivirkninger av svineinfluensa-vaksinen. VG slo stort opp at flere ble alvorlig syke etter vaksinering

1. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/a2xrnL/vaksinens-ofre
2.https://www.vg.no/forbruker/helse/i/KdnE4/ville-ikke-anbefalt-svineinfluensavaksinen-til-barn-i-dag 
3. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JjlQX/300-alvorlig-syke-etter-svineinfluensavaksine?

Det samme gjorde Dagbladet: https://www.dagbladet.no/magasinet/fikk-narkolepsi-lone-22-slass-for-erstatning/73074501

Er det virkelig forsvarlig å sette i gang vaksine-tiltak for å vaksinere en hel befolkning med en vaksine som kun er utviklet i 1-2 år? Dette er et «hasteprosjekt» uten sidestykke.

La meg illustrere dette gjennom et eksempel:

La oss si at du har et tannproblem og skal oppsøke tannlege for å få det fikset. Ville du ha gått til en tannlegestudent som såvidt har påbegynt sitt studie eller vil du gått til en som har fullført sin utdannelse og har flere års erfaring?

Svaret er opplagt.

Myndighetene verden over kan ikke snu nå. De vil bare kjøre på med vaksinen til tross for at den har en ekstremt kort utviklingstid.

Hvordan de kan forsvare dette er en gåte for meg.

Jeg spår at både media og myndighetene vil være på offensiven når vaksinen snart blir klar.

De vil oppfordre alle til å ta vaksinen. Det vil være vaksine, vaksine og atter vaksine som vil dominere nyhetsbildet. Det har allerede startet.

Vaksineringen vil først være frivillig, men så vil de sakte, men sikkert innføre tvangsvaksinering.

Først for helsearbeidere og andre som jobber i det offentlige. Deretter vil man begynne å forby reiser med offentlig transport med mindre man har et vaksine-sertifikat.

Godt mulig man utvikler et elektronisk armbånd eller en app som skal skannes for å vise at man er vaksinert.

Det neste blir flytransporten. Man vil nekte de uten vaksine-sertifikat å reise.

Deretter vil de nok gyve løs på arbeidsgivere i den private sektor som har mange tusen ansatte.

Tiltak på tiltak vil rulle ut som begrenser vår frihet dersom vi ikke «gjør som de sier» og lar oss vaksinere.

Om «min spådom» slår til vil det minne mye om pre-stadiet til Nazi-Tyskland.

Jeg tror etterhvert at situasjonen vil tilspisse seg. Det blir to leire. De for og imot vaksine.

Media/myndighetene sammen med de som tar vaksinen vil utøve et stort press på de som står imot.

Det vil bli bror mot bror. Venn mot venn. Kollega mot kollega.

Det vil splitte verden og frykten vil prøve å vinne.

Det er dette mange spirituelle mennesker referer til som Armageddon. The End Game. Bevissthetsskiftet.

De som klarer å zoome ut og se det større bildet av det som foregår nå vil se at det pågår en «energi-kamp» mellom de to eneste energiene/kreftene som finnes – frykt og kjærlighet. Mørke og Lyset. Det negative og det positive.

Hva kan du gjøre?

Ikke gi etter for frykt. Da går du bare ned i frekvens. Da vil du være i et lavt nivå av bevissthet.

Stamcelle forsker Dr. Robert Lanza ble i 2014 kåret av Time Magazine til å være en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Han sier:  BEVISSTET SKAPER FORM. IKKE MOTSATT.

Med andre ord – vår indre verden av bevissthet skaper den ytre verden av det vi kaller materie – den fysiske verden.

Det er blant annet gjort flere spennende studier på dette fra The Maharish Interntional University hvor The Washington Peace Project fra 1993 er et av mange. Ledet av professor i fysikk John Hagelin.

Kilde: https://research.miu.edu/maharishi-effect/reduced-violent-crime-in-washington-dc

Ettersom det er mye frykt i omløp på jorda nå kreves det at flere står i sitt lys. Tenk selv. Ikke la media og myndighetene bestemme hva du skal tenke.

Tanker er kraftfulle elektro-magnetiske enheter som bidrar til å skape vår ytre verden.

Jo mer frykt jo mer fryktbasert virkelighet. Jo mer indre ro, harmoni og kjærlighet jo mer ro, harmoni og kjærlighet i den ytre verden.

Det du gir fokus, tanker og oppmerksomhet til vedvarer. Du kan lese mer om dette i et annet blogg-innlegg her:
https://camilloloken.no/det-du-tenker-mye-pa-vedvarer/

Det beste man kan gjøre er å ikke gi etter for frykten.

Flere og flere vitenskapsmenn og kvinner innser at universet er en MENTAL KONSTRUKSJON – at BEVISSTHET gjennomsyrer universet.

Universet er ikke en mekanisk konstruksjon hvor alt er separat i tid og rom slik det har vært hevdet helt siden 1600-tallet.

Den mekaniske tankegangen om universets oppbygging stammer blant annet fra den franske filosofen, vitenskapsmannen og matematikeren 
René Descartes (1596- 1650) som var besatt av å bevise at Universet fungerte som en maskin med deler.

Han tok feil. Universet er ikke en maskin. Det oppfører seg mer som et Kosmisk Sinn.

Det er som Eugene Wigner, nobelpris vinner og en av de ledene fysikerne i forrige århundre, sa:

«Det er bemerkelsesverdig at selve studiet av den ytre verden førte til den vitenskapelige konklusjonen om at innholdet av bevissthet er den endelige universale virkeligheten.»

Eller som kvantefysikkens far Max Planck sa:

”Jeg ser på bevissthet som grunnleggende. Jeg ser på materien som et resultat av bevissthet. Alt vi ser på som eksisterende, forutsetter bevisstheten”.

Eller som sir James Jeans – fysiker, astronom og matematiker, sa:

«Strømmen av kunnskap er på vei mot en ikke-mekanisk virkelighet; universet begynner å ligne mer på en tanke enn en maskin. Aksepter den uunngåelige konklusjonen: Universet er mentalt og åndelig.»

De er ikke alene. Her er et lite knippe med andre forskere og vitenskapsmenn/kvinner som sier det samme:

 • Forsker Nassim Haramein som i 2013 utga et stort vitenskapelig arbeid som viser at Universet fungerer som et intelligent, selv-organiserende system.
 • Professor Amit Goswami (teoretisk fysiker) som deltok i dokumentar-filmen What The Bleep Do We Know? fra 2004
 • Dr. Jude Currivan – kjent britisk kosmolog og forfatter
 • Dr. David Bohm (teoretisk fysiker)
 • Dr. John Wheeler (teoretisk fysiker)
 • Nikola Tesla. Og vi må ikke glemme den utrolige Nikola Tesla, ingeniør, fysiker, oppfinner, som angivelig skal ha sagt: 
«Vil du vite hemmeligheten med Universet må du tenke i form av energi, frekvens og virbrasjon».
 • Albert Einstein.  Og selvfølgelig Albert Einstein som visstnok skal ha sagt dette: «Alle som seriøst søker vitenskap blir overbevist om at livsånd er manifestert i Universets lover – en «ånd» som langt overgår menneskelig intelligens, og som våre beskjedne intellektuelle krefter må føle ydmykhet for.»

Du kan delta i et gratis mini-kurs hvor du lære mer om hvordan du skaper både din egen virkelighet og bidrar til den kollektive virkeligheten gjennom universets lover.

====> GRATIS MINI-KURS 

Frykt eller kjærlighet?

Hva velger du?

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.