Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Hvordan heve din vibrasjon tilbake til ditt normale, høye nivå

av | feb 16, 2020 | Energi, Frekvens og Vibrasjon | 0 kommentarer

Vitenskapen har vist oss at alt består av atomer og at atomer består av 99,999999999% tomrom, men dette rommet er ikke tomt. Den er fylt med energi.

Med andre ord, du er et energivesen som lever i et «hav av energi», og hel tiden vibrerer du og skaper en vibrasjonsfrekvens. Jeg kaller den for Din Personlige Frekvens.

Denne frekvensen er et resultat av hvordan du tenker og føler deg fordi følelser og tanker er spesifikke elektromagnetiske enheter. De skaper elektro-magnetiske felt slik forskningsselskapet HeatMath har vist i mange år.

Vi tenker tusenvis på tusenvis av tanker hver eneste dag, og DrJoe Dispenza med flere sier at 90% av disse tankene er de samme som dagen før. Det betyr at vår personlige frekvens forblir mer eller mindre den samme. Det er ingen reell endring. Og ergo vil vi heller ikke se nye resultat i våre liv. Det blir mye av det samme.

Det vi «sender ut» i eteren (universet) med vår vibrasjon og frekvens kommer tilbake inn i våre liv.

Forskeren Nassim Haramein har vist at Universet fungerer som et selv-organiserende system som synkroniserer alt basert på energi, frekvens og vibrasjon.

Det betyr at vår vibrasjon og frekvens vil diktere vår virkelighet. Det er de Universale Lovene Om Tiltrekning, Vibrasjoner og Årsak & Virkning som bidrar til dette. De «jobber» sammen slik at det du vibrasjonsmessig «sender ut» kommer tilbake til deg via disse lovene.

Hvis du er interessert i å lære mer om disse universale lovene og hvordan du kan bruke dem til å endre og manifestere forskjellige aspekter av livet ditt, kan du få tilgang til en gratis video her.

Hvis tankene dine er mer eller mindre de samme hver enste dag vil også din personlige frekvens være mer eller mindre den sammen hver eneste dag. Det betyr at du ikke vil få nye resultater i livet ditt, siden du sender på den samme frekvensen hele tiden.

All skapelse følger en tre-trinns prosess av 1. Tanker (og følelser) 2. Ord  3. Handling som fører til de resultatene du får.

Om du derfor ikke endrer måten du tenker på, som er selve fundamentet i denne skapelsesprosessen, vil ingenting endre seg.

Jeg snakker fra erfaring. Jeg brukte de første 40 årene av mitt liv til å tenke de samme type tankene mer eller mindre hele tiden som førte til at min personlige frekvens var mer eller mindre den samme hele tiden. Som igjen førte til at jeg fikk den samme type resultater. Jeg opplevde ingen reel fremgang eller progresjon. Bare mer av det samme i ulike former.

Og jeg er ikke alene om å oppleve dette. De fleste blir sittende fast i et visst tankemønster, og som et resultat endres ikke deres frekvens. Deres virkelighet forblir derfor mer eller mindre den samme. 

 

 

 

Akkurat nå sender du ut en personlig frekvens. Det samme gjør alle andre. 

Din personlige frekvens er egentlig ikke din sanne frekvens.

Hva mener jeg med det?

Du er født med det jeg kaller din «hjemfrekvens» eller din hjertefrekvens siden den kommer fra hjertet – fra essensen av den du er. Og dette er en veldig høy frekvens – en hjertebasert frekvens. Denne frekvensen er egentlig vår naturlige tilstand.

Men den varer ikke fordi våre tanker blir påvirket og formet av det miljøet vi vokser opp i.

Miljøet påvirker måten vi tenker og føler på – hvordan vi oppfatter verden. Dessverre er mesteparten av denne påvirkningen forankret i begrensning og frykt, og derfor ender vi opp med begrensende oppfatninger om hva som er mulig å oppnå i livet. Noe som blir grunnlaget for vår personlige frekvensen som da dominerer.

Det er som om vår sanne frekvens blir plassert i baksetet av bilen og den personlige frekvensen tar plass bak rattet og «styrer» oss.

Resultatet er en endring i frekvens fra vår naturlige, høye, hjertebaserte tilstand til en lav, personlig frekvens påvirket av begrensende tankemønstre.

For noen år siden laget jeg en kort video på engelsk som viser hvordan man kan komme tilbake til sin naturlige, hjertebaserte tilstand.

I videoen under bruker jeg en mugge med vann og en kork for å illustrere mitt poeng. Denne måten å forklare vår naturlige, høye frekvens på var noe jeg kom over for mange år siden da jeg leste kanalisert informasjon fra Abraham (gjennom Esther Hicks).

Når du kommer tilbake til din naturlige, høye vibrasjonstilstand, vil livet ditt begynne å flyte på nye og utrolige måter. Dette fordi du da «tenker med hjertet» – du «kommer fra hjertet» i alt du gjør og det er en høy frekvens. Universet responderer på denne høyre frekvensen ved å synkroniserer hendelser og situasjoner slik at høyfrekvente mennesker og muligheter kommer inn i ditt liv.

Det ser tilfeldig ut, men det er egentlig du som skaper det med din samhandling med universet via din frekvens. Du er som om du «snakker med» kvantefeltet (eller bare feltet, eller universet) og forteller hva du ønsker og ditt ønsker blir oppfylt.

Det er ikke magi. Det er energi, frekvens og vibrasjon som fungerer i et selv-organiserende univers slik Nassim Haramein har tydeliggjort i sin forskning. Det er de universale lovene i aksjon. Ønsker du å lære mer – gratis video her.

Vennligst merk! Videoen er på engelsk.

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.