Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Materie, Energi & Bevissthet

av | mai 13, 2020 | Kropp-Sinn-Sjel | 9 kommentarer

Du har sikkert hørt at spirituelle mennesker og andre har snakket om at «ALT ER ENERGI».

Andre ( til og med noen forskere) sier at «BEVISSTHET ER ALT». Bevissthet er det som gjennomsyrer Universet.  

Og når den franske filosofen og matematikeren René Descartes (1596-1650) splittet kropp fra sinn (og sjel) fokuserte vitenskapsfolk som Decartes og andre på kropp – på det fysiske – på materie. Siden den gang har det vært en gjengangsmelodi eller parole om at MATERIE ER ALT som finnes.

«Matter is all that matters».

Hva er riktig?

Er alt materie? Eller er alt energi? Eller er det bevissthet som er fundamentet i universet?

Hva om de alle er det samme?

I følge fysiker og professor Amit Goswami er energi, materie og bevissthet det samme. Han var profilert i dokumentaren «What The Bleep Do We Know?» som kom ut i 2004.

 

 

Han sier: «Materie, energi og bevissthet er det samme. Alt er bevissthet.»

Hvordan fungerer dette da?

Hvis bevissthet er alt hvorfor har vi da materie og energi?

Du er et fysisk menneske og du kan verifisere din fysiske kropp gjennom dine fem sanser.

Du kan se deg selv. Du kan høre deg selv. Du kan ta på deg selv. Du kan smake på deg selv og du kan føle deg selv.

Du er en veldig ekte og solid person. Du er fysisk. Du er materie.

Samtidig er du et tenkende menneske og tanker er egentlig energi. De er elektromagnetiske enheter.

Non-profit selskapet Heartmath har i 25 år studert og forsket på hvordan hjertet og hjernen kommuniserer med hverandre og hva de avgir.

Både hjertet og hjernen avgir eller sender ut elektriske og magnetiske felt. Og disse feltene kan bli målt opptil flere meter vekk fra kroppen.

Tankene dine er derfor ikke bare i hodet ditt. De skaper ringvirkninger og man kan benytte EEG og MEG apparater til å måle deres elektriske og magnetiske aktivitet.

Du som mennesker har en kropp av materie, men du har også et sinn siden du er et tenkende vesen og sinn er energi. Hver tanke er en unik, elektromagnetisk enhet.

Og vi vet fra Einsteins arbeid at energi og materie er to sider av samme sak: e=mc^2

Du er derfor kropp og sinn, men det stopper ikke der.

Du er et «tre-delt vesen» av KROPP, SINN OG SJEL.

Dersom kropp = materie og sinn = energi da må vel sjel = bevissthet, ikke sant?

Ja, det er slik jeg ser det. Jeg har illustrert det i bildet under.

 

MATERIE = KROPP
ENERGI = SINN
BEVISSTHET = SJEL

Mange åndelige mennesker snakker om Den Ene eller Alt Som Er og at vi er Denne Ene. Akkurat som alle cellene i kroppen din utgjør din kropp som er deg.

I større skala er vi som cellene i Den Kosmiske «Kroppen» av Den Ene.

Det er egentlig bare en av oss her. Det er slik jeg (og flere med meg) ser det.

Det er egentlig bare En Sjel og denne Ene Sjelen deler seg inn i sjelsaspekter.

Vi er disse sjelsaspektene.

Dersom alt egentlig er som et gigantisk bevissthetshav, vil hvert sjelsaspekt være som et unikt bevissthetspunkt. Den Ene Sjelen opplever seg selv gjennom hvert eneste, unike bevissthetspunkt.

Du er et unikt bevissthetspunkt. Jeg er et unikt bevissthetspunkt. Alle er det.

Det blir som pikslene i et bilde.

En piksel er den minste informasjonsbiten i et bilde og hver piksel er unik. Tilsammen utgjør alle pikslene det ene bildet. Man kan da si at bildet er tilstede i hver eneste piksel.

For mange år siden skrev den engelske forfatteren og dommeren Thomas Toward (1847-1916) om akkurat dette. Han skrev hvor unike vi alle er i forhold til skapelsen. Han publiserte det han kalte The Divine Operation hvor han belyste dette.

 

 

Han skrev dette naturlig nok på engelsk og her er den norske oversettelsen (fritt oversatt):

«Mitt sinn er et senter for guddommelig operasjon. Den guddommelige operasjonen er alltid for utvidelse og fyldigere uttrykk, og dette betyr produksjon av noe utover det som har vært før, noe helt nytt, ikke inkludert i tidligere erfaringer, selv om det springer utifra det i en ordnet sekvens av vekst.

Derfor, siden det guddommelige ikke kan endre sin iboende natur, må det fungere på samme måte i meg; Følgelig, i min egen spesielle verden, der jeg er sentrum, vil den komme videre til å produsere nye forhold, alltid i forkant av alt som har gått før. «
– Thomas Troward

For å forstå den sanne betydningen av dette avsnittet, kan du sjekke ut The Divine Operation på mitt engelske nettsted One Mind One Energy.

 

 

Du er et unikt bevissthetspunkt som alle andre og bevissthet kan ta form som både energi og materie.

Jeg går ofte turer i naturen for å stilne sinnet samt for å bli inspirert til å se ting på en ny måte.

På en av turene mine fikk jeg et bilde på hvordan energi, materie og bevissthet henger sammen.

Jeg så den kosmiske bevisstheten som et gigantisk hav og deretter så jeg hvordan bølgene rullet over havet. Disse bølgene representerte eller var symbolsk for energien. Bevisstheten tok form som energi-bølger.

Videre så jeg i mitt indre at man tok en kopp med vann fra disse bølgene av energi og deretter senket temperaturen – man frøs vannet.

Energi-bølgene av «bevissthetshavet» ble solid. Det ble fysiske. Det ble materie.

Havet = Bevissthet 
Bølgene = Energi
Det frosne vannet fra bølgene = Materie

Alt henger sammen – det er bare representert i forskjellige former for den samme tingen -Bevissthet.

Alt oppstår fra bevissthet.

Energien «surfer» på toppen av «bevissthetshavet», og den kan «endre seg til» materie hvis frekvensene senkes langt nok ned. Da blir det til det vi oppfatter som materie.

Ja, hva så? spør du kanskje. Hvorfor er denne informasjonen «verdifull»? Hvordan kan dette hjelpe deg?

 

 

Når du innser og forstår at alt er bevissthet, da vet du hvordan alt henger sammen.

Dette vil få deg til å innse at måten du tenker og føler på vil skape ringvirkninger i dette enorme havet av energi/bevissthet vi alle lever i.

Det er akkurat som å kaste en stein ut i vannet. Det vil skape ringvirkninger som beveger seg utover og utover.

Dine ringvirkninger, som er dine tanker, følelser, energi og vibrasjoner, påvirker ditt eget liv/virkelighet samt den kollektive virkeligheten.

Derfor betyr det du tenker og føler noe. Det har en virkning. Det forårsaker noe på et større plan.

Om du er interessert i å vite med om hvordan alt dette henger sammen kan du sjekke ut de Universale Lovene som går enda mer i dybden på dette. Gratis Video Her.

Mer om økt bevissthet her: https://www.camilloloken.pro/okt-bevissthet

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.