Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Oppskriften på mer flyt og medgang i livet

av | jun 11, 2020 | Universet | 0 kommentarer

Det har tatt meg mange år å forstå hvordan vår fysiske verden av materie egentlig springer utifra den ikke-fysiske, abstrakte, metafysiske verden av energi, frekvens og vibrasjon.

Når du virkelig forstår at du er mer enn det fysiske – at du også tilhører den ikke-fysiske verden – vil du bevisst kunne påvirke livet ditt her på jord slik at det begynner å flyte mer og mer.

Det blir mindre slit og motgang. Det er som endelig å få litt medvind i livet. Det kan virke tilfeldig,  men i sannhet er det ikke det. 

Det koker ned til at man innser at man tilhører to verdner – at man er både fysisk og ikke-fysisk samtidig. 

Det handler om heve sitt nivå av bevissthet – å zoome ut og se det større bildet av den verden du lever i.

Det høres kanskje ut som en New Age klisje, men etter 15 år med lidenskapelig interesse og studier for å forstå mer av hvordan denne skapelsen fungerer er ihvertfall jeg overbevist om at økt bevisst gir mer flyt og medgang i livet. 

Før forholdt jeg meg bare til den fysiske verden av materie. Jeg hadde null fokus på at det også finnes en «energi-verden» – en ikke-fysisk verden som alt springer utifra. En metafysisk verden.

Det er vanskelig å forstå fordi de fleste mennesker forholder seg kun til det deres fem sanser formidler – en fysisk verden man kan se og ta på.

 

Du har en kropp som du kan se, høre, ta på, lukte på og smake på. Den er fysisk og veldig ekte.

Og den lever i en fysiske verden som styres av fysiske lover som for eksempel Loven om Gravitasjon – tyngdeloven. 

Du merker fort konsekvensene av å ikke følge de fysiske lovene. Om du er ute og sykler og mister balansen vil du bli trukket mot bakken og mest sannsynlig slå deg.

Tyngdeloven drar deg ned. Vi lærer om disse lovene på skolen og vi erfarer konsekvensene av dem i livet.

Men du er MER ENN bare det fysiske. Du er MER ENN kroppen din.

Du er også et tenkende, følende, bevisst menneske. Og tanker, følelser og bevissthet er abstrakt. Det er ikke-fysisk.

Du tilhører derfor også den metafysiske verden av energi, frekvens og vibrasjon fordi dine tanker, følelser og bevissthet er energi. 

ALT ER ENERGI. Det er et vitenskapelig faktum.

 

 

Du tilhører derfor to verdener. Din kropp tilhører den fysiske verden og dine tanker, følelser og bevissthet tilhører den ikke-fysiske verden.

Det er også et vitenskapelig faktum at den fysiske verden styres av fysiske lover (som tyngdeloven).

Betyr det da at den ikke-fysiske verden også styres av visse lover?

Ja, det er akkurat det den gjør.

Og disse lovene kalles for de Universal Lovene eller de Metafysiske lovene eller de Åndelige/Spirituelle Lovene.

De er like reelle som de fysiske lovene, MEN veldig få mennesker kjenner til dem. 

Hvorfor?

Fordi de aller fleste lærer ingenting om den metafysiske verden på skolen og i sin oppvekst.

Ergo blir det fjernt og ofte assosiert med New Age tull. Bare fantasi og oppspinn. Men ikke slik jeg ser det.

For meg er den metafysiske verden reell. Det kan jeg skrive under på etter å ha jobbet med energi, frekvens og vibrasjonsjonsarbeid i 15 år – og jeg er ikke alene om å mene det. 

I løpet av alle disse årene har jeg også sett hvordan flere og flere forskere har begynt å innse det spirituelle mennesker har sagt i veldig lang tid: At universet er et tenkende universe – et slags kosmisk sinn av energi, frekvens og vibrasjon.

Den fantastiske oppfinneren og ingeniøren Nikola Tesla var langt forut sin tid da han angivelig skal ha sagt:

 

Om du vil vite hemmeligheten til universet må du tenke i form av energi, frekvens og vibrasjon.  

Nikola Tesla

Fysiker, ingeniør og oppfinner

Denne ikke-fysiske energi verden styres av de Universale Lovene som igjen er med på «å styre» ditt liv og de resultatene du får i den FYSISKE verden.

Med andre ord, vår fysiske tilværelse og de resultatene vi får her i den fysiske verden «styres» av lovene i den ikke-fysiske verden. 

MEN HVORDAN ER DET MULIG?

Vi lever jo i den fysiske verden.

Svaret er fordi vi er tenkende mennesker og alt det vi skaper her i den fysiske verden STARTER med  TANKEN som er abstrakt og ikke-fysisk. Deretter går tanken over i ord og til slutt i handling som gir våre resultat.

Det er en tre-trinns prosess: Tanke – Ord – Handling. 

Og siden tanker er energi, frekvens og vibrasjon tilhører de den ikke-fysiske verden.

Man kan derfor si at den fysiske verden er en forlengelse av den ikke-fysiske verden – en slags konkretisering av det abstrakte.

Potensialet som ligger i den ikke-fysiske verden blir realisert og manifestert her i vår fysiske 3-dimensjonale verden av materie.

Med andre ord, det vi skaper i den fysiske verden starter i den ikke-fysiske verden og dersom du ikke kjenner til reglene eller lovene som regjerer der vil alt det du skaper her virke tilfeldig og styrt av flaks/uflaks.

 

 

De ikke-fysiske, universale lovene «styrer»  livet ditt og de resultatene du får.

Jeg skriver styrer i anførselstegn fordi det er egentlig ikke lovene som styrer deg.

Du styrer selv livet ditt, men dersom du ikke kjenner til de Universale Lovene ser du heller ikke konsekvensene av å ikke være i harmoni med dem (spille på lag med dem).

De fungerer som Reglene i Livets Spill.

Dersom du ikke kjenner til reglene i et hvilket som helst spill blir det umulig å nyte spillet eller å bli bedre i spillet eller å vinne spillet.

Alt vil bare virke tilfeldighet – uten mål og mening.

Tenk om du skulle spille sjakk uten å kjenne til reglene – uten å vite hvordan man flytter brikkene og hva konsekvensen er av de ulike trekkene du gjør.

 

 

Du vil aldri kunne nyte, bli bedre og vinne sjakk-spillet.

Det er akkurat det samme med livet.

Vi lever i den fysiske verden uten å innse at det er regler eller ikke-fysiske lover (de universale lovene) vi bør følge for å få de resultatene vi ønsker. 

Man kan si at mange mennesker hele tiden bryter reglene uten selv å vite det og derfor virker livet tilfeldig. 

Uvitenhet er vår tids største utfordring.

Uvitenhet om at alt er koblet sammen og at alt egentlig starter med den ikke-fysiske verden av energi, frekvens og vibrasjon.

Uvitenhet om at alt kan brytes ned til energi – til det ikke-fysiske – slik som forklart i denne videoen. Stemmen i videoen tilhører min venn Dennis Storhøi.

 

GRATIS MINI-KURS!

Det har tatt meg mange år å forstå Universets Lover og hvordan den ikke-fysiske verden med «sine regler og lover» er start-punktet for det vi manifesterer og realiserer i vår fysiske verden.

Veldig mange mennesker har ikke kjennskap til disse spirituelle, åndelige lovene og derfor har jeg brukt mange år på å formidle informasjon om hvordan de fungerer som reglene til Livets Spill.

Dette for å skape økt bevissthet om hvordan alle mennesker kan skape mindre motstand og mer flyt i sine liv dersom de forstår lovene og lever i harmoni med dem.

Om du føler at det jeg har skrevet i dette blogg-innlegget er i harmoni med deg og du ønsker mer informasjon om de universale lovene anbefaler jeg at du sjekker ut min Universale Lover informasjonsside (om du da ikke har gjort det allerede).

Du finner den her: Universale Lover Informasjonsside

Der kan du også melde deg på et Gratis Mini-kurs om lovene.

Dersom du gjør det og ser hele serien (tre videoer) vil du også få en hyggelig overraskelse om du ønsker å utforske lovene et skritt videre.

Du kan også melde deg på videoserien direkte her: GRATIS MINI-KURS

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.