Kropp - Sinn - Sjel

Din indre verden skaper din ytre virkelighet

Korona-viruset – er det tilfeldig?

av | mar 14, 2020 | Korona | 28 kommentarer

Er Korona-viruset et resultat av tilfeldigheter eller finnes det en dypere, spirituell årsak til denne spredningen?

For 15 år siden var jeg en skeptiker til alt åndelige og spirituelt. Jeg levde i min egen «lille boble av sannhet» med et lukket sinn om alt som ikke stemte overens med denne «boblen».

Jeg var en ateist som var opptatt av å skape meg en karriere i farmasøytisk industri. Jeg klatret karriere-stigen og gjorde det bra. Det var null fokus på den ikke-fysiske, åndelige verden av den enkle grunn at jeg mente den ikke fantes.

Man måtte være temmelig naiv for å tro på noe slikt New Age vås var min tanke den gangen.

Jeg mente også at mye av det negative som skjer i livet var et resultat av tilfeldigheter og uflaks. Hele skapelsen var tilfeldig, tenkte jeg. Og vi lever kun dette ene livet før alt er slutt for evig og alltid. 

Etter mange år skjedde det noe. Jeg endret mitt livssyn. To positive, herlige, unge kollegaer døde. Begge i midten av tredve-årene. Først døde den ene – så en stund senere døde den andre. 

Brått var de borte og disse dødsfallene gjorde noe med meg. For første gang i livet mitt begynte jeg å stille spørsmålstegn ved min egen tro – mitt eget livssyn.

Jeg tenkte, «er disse positive, herlige menneskene nå borte for evig og alltid eller fortsetter deres eksistens på en eller annen måte»?

Det ble starten på en indre og ytre reise for å finne svar på fire store, filosofiske spørsmål: 

  • Hvem er vi?
  • Hvor kommer vi fra?
  • Hva gjør vi på denne planeten?
  • Hva skjer når vi dør?

Denne reisen har nå vart i 15 år og jeg har funnet svar som fungerer for meg.

På denne reisen har jeg møtt mange spennende mennesker som ga meg innsikt om skapelsen og hvordan ting henger sammen – alt fra mennesker med nær-døden opplevelser, sjamaner, klarsynte, medium samt professorer i kvantefysikk, forskere på hjernen og hjertet, forskere på det som kalles mental vitenskap og mer.

Jeg møtte også Norges mest kjente klarsynte – Lilli Bendriss – og sammen skrev vi boken Bevissthetsskiftet som belyser disse fire store spørsmålene. Det er en bok som tar for seg kontroversielle temaer.

I år (2020) lanserte vi vår andre bok Du Er Klarsynt som også tar for seg et kontroversielt tema.

I dag er min oppfatning at skapelsen langt fra er tilfeldig. Jeg mener at når noe negativt skjer så er det en dypere årsak som ligger til grunn. Det er årsak og virkning i alt.

Hva da med Korona-viruset?

Er det et tilfeldig, uheldig utbrudd eller finnes det en årsak/grunn til at dette kommer nå i 2020 og sprer seg som en farsott?

 

Tror man på en tilfeldig skapelse er det fort gjort å se på virus-spredningen som et resultat at uheldige omstendigheter som startet i Kina.

Media fråtser og sprer mer frykt og mange gir etter for frykten. Men i følge professor i biologi Bruce Lipton er det ingenting å frykte.

Han sendte for noen dager siden ut et nyhetsbrev hvor han skrev:

«Konklusjonen klar: Frykten for korona-viruset er mer dødelig enn viruset i seg selv. Det som er misvisende er frykten for at alle som bærer dette viruset kan dø av det. Dette er rett og slett feil! Friske mennesker har ingenting å frykte.»

Hele hans nyhetsbrev kan leses på min Facebook Page her: https://www.facebook.com/CamilloLoken/posts/3720434974650178?__tn__=K-R

Jeg har også laget et nettkurs om hvordan alt handler om energi, frekvens og vibrasjon og dersom man gir etter for frykt vil man kunne få mer frykt i livet sitt. Det er ulike universale lover i sving som «styrer» dette.

Lover som Loven om Vibrasjon, Loven om Årsak & Virkning, Loven om Polaritet og Loven om Tiltrekning for å nevne noen. Mer informasjon om kurset her: Universets 12 Lover. 

 

 

Er dette viruset kun et resultat av tilfeldigheter og uflaks?

Den franske filosofen Voltaire (François-Marie Arouet – 1694-1778) skal angivelig ha sagt dette:

«Ord som flaks, uflaks og tilfeldigheter er ord vi mennesker har funnet på for å forklare kjente effekter av ukjente årsaker.»

Når vi ikke logisk kan se en årsak av noe som skjer tyr vi til disse ordene. 

Hva da med viruset? Hva er årsaken? Hvorfor startet det dersom det ikke var tilfeldig og uflaks?

Om man ikke er bevandret i den ikke-fysiske, åndelige verden slik jeg har vært de siste 15 år vil det jeg skriver nå nesten bli som å banne i kirken. Mange vil riste på hodet og si at det er rent sprøyt.

Helt greit. Har ingen problem med å forstå det tatt i betraktning at jeg selv var skeptiker og ateist i 40 år.

Jeg følger med på såkalt kanalisert informasjon hvor en som har evnen til «å koble seg på» andre lag av skapelsen kan hente informasjon om ulike temaer som f.eks. min medforfatter Lilli Bendriss.

Kanalisert informasjon kan ikke etterprøves vitenskapelig, men det betyr ikke at det ikke er interessant. Ei heller betyr det at det er feil/usant. I flere tilfeller de siste 15 årene har Lilli kanalisert informasjon til meg om fremtiden som har vist seg å være 100 % korrekt.  

Skeptikere vil helt sikkert prøve å bortforklare slik erfaringer/funn på eller annen måte slik de alltid gjør, men det endrer ikke det faktum at jeg personlig opplevde denne kanalisert informasjonen som sann.

Flere som kanaliserer informasjon sier at korona-viruset kommer som et resultat av hvordan vi mennesker oppfører oss. Verden er i ubalanse og det er sårt behov for mer balanse. 

Det er altfor mye yang (maskulin) energi som dominerer jorden. Vi skaper fra intellektet og egoet. Det er for lite omsorg for andre.

Det er altfor mye meg, meg, meg. Vi klarer ikke å se at vi er som celler i en kropp. Alle cellene må jobbe sammen for at kroppen skal holde seg frisk.

Når celler angriper hverandre får vi auto-immune sykdommer. Når det er kaos i kroppen får vi ukontrollert celle-deling som gir kreft. Det er mange «autoimmune sykdommer og kreft» som vår planet nå erfarer. Vi kriger mot hverandre og skaper kaos. 

Det er ikke holdbart i lengden.  

Det er altfor lite skapelse fra hjertet – fra intuisjonen – fra den feminine Yin-energien. Det er for mye kontroll. For mye egoisme. For mye fokus på penger og materialisme.

 

Det blir derfor sagt at dette er et virus som skal frigjøre mye av den kontrollen man ser i visse land, i visse regioner – hos visse mennesker.

Når vi glemmer vår Yin-energi er vi i ubalanse. Vi lar egoet styre og da vil man til og med skaffe seg resultater på andres bekostning koste hva det koste vil. Det betyr også at man plyndrer jorden for ressurser fordi alt handler om meg, meg, meg. Penger og makt.

Jeg har selv vært vitne til hvordan «vanlige» mennesker jeg kjenner har endret seg ganske mye etter å ha blitt nyrike. Man mister bakkekontakt, endrer adferd og plutselig er det fokus på materialisme og egoet dominerer.

Det er akkurat dette Mayane og maya-kalenderen spådde. Deres 26,000 år syklus er delt inn i 5 mindre sykluser som igjen er delt inn i enda mindre sykluser.

Den siste av alle disse mindre syklusene, som kalles en baktun og varer i ca. 400 år, spådde de ville være egoismens og materialismens triumf.

De traff spikeren på hodet. 

 

Deres kalender sa at den siste baktun ville startet på 1600-tallet og vare frem til vår tid. Noen tolket det som at alt ville slutte i 2012, men det tallet var bare en symbolsk vekker-klokke.

Da jeg skrev boken Bevissthetsskiftet gjorde jeg mye research på 2012-fenomenet. Jeg refererte blant annet til Mayaenes leder den gang, presten Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj − også kalt Wakatel Utiw (Vandrende ulv) − som sa dette om slutten på kalenderen:

«Vi vet ikke om det er 2012 eller 2015 eller 2020 eller senere. Vi har mistet den korrekte sluttdatoen.»

Jeg føler at vi er inne i sluttfasen av denne syklusen som kan være årsaken til at vi ser store globale endringer.

Balanse kreves. Balanse mellom yin og yang. Mer hjerte. Mer intuisjon.

Jeg tror vi nå beveger oss inn det som flere har kalt intuisjonens alder. Vi er inne i informasjonsalderen med tilgang til informasjon 24/7.

Det er mye fokus på det ytre. Men denne fasen vil nå etterhvert bli erstattet med mer fokus på det indre – på intuisjonen – på hjertet – på Yin- energien.

 

I følge spirituell lærer Bryan de Flores er dette viruset et karmisk virus i den forstand at gammel energi med kontroll-behov må gi slipp. Kina er verst rammet og Kina har vel ikke akkurat vært et frihetens land. De har et stort kontroll-behov.

Men hvorfor er da Norge og andre europeiske, mer frie land rammet? Våre land er jo ikke akkurat som Kina.

Nei, men vi har kommet veldig langt innen teknologi og vi etterlater oss elektroniske spor hele tiden som kan overvåkes.

Noen vil si at dette er bare tull og tøys – konspirasjonsteori – men faktum er at der det er mulighet for kontroll, slik at man kan tilegne seg makt og penger, vil mennesker utnytte det slik man har vært gjort i århundrer.

Slik jeg ser det er det naivt å tro at Norge og andre europeiske land er «rene land» fri for maktmisbruk, korrupsjon og pengejag.

Vi er snart et kontant-løst samfunn og bare du kjøper en banan i en Rema butikk legger du igjen spor. Det samme på internett. I tillegg er Norge og andre naboland fylt av overvåkingskameraer, vi har autopass i våre biler og alt logges.

Vi har smart-målere med stråling som ikke er bra for helsen og som «overvåker» våre energi-behov 24/7. 

Samtidig som du blir utsatt for usunn EMS – elektromagnetisk stråling – kan kraftselskapet logge alt av dine energi-vaner fordi de nye strømmålerne rapporterer kontinuerlig, døgnet igjennom, om ditt strømforbruk tilbake til kraftselskapene.

Det vet derfor når du er på do om natta, når du er hjemme eller om du er borte. Smartmålerne har også åpent vei for tilleggstjenester som mange nå står i kø for å tilby. Da kan man få vite om du ser på TV, hvilke kanaler du ser, om du støvesuger eller bruker tørketrommel, når du åpner kjøleskapet og mye mer. Les mer om dette her.

 

Avisen The Guardian publiserte en artikkel i 2017 med tittelen «Is your smart meter spying on you?»

Spionerer smart-måleren på deg? 
https://www.theguardian.com/money/2017/jun/24/smart-meters-spying-collecting-private-data-french-british

De sier at det allerede er kommet bevis på at dette handler om å tjene penger på dataene fra smart-målere.

En video på nettstedet til Onzo, et britisk analyseselskap, sier:

“Vi tar energiforbruksdata fra smart-målere og sensorer. Vi analyserer det og bygger en meget personlig profil for hver enkelt brukskunde. ” 

Man vil da ha «muligheten til å tjene penger på kundedataene sine ved å gi en direkte kobling til passende tredjepartsorganisasjoner basert på kundens profil og bruksmønster.»

Om dette ikke er kontroll, vet ikke jeg og Norge (og andre europeiske land) er langt fremme når det gjelder smart-målere.

Og snart rulles det ut 5G som vil kunne påvirke vår helse negativt mer enn noe annen menneskeskapt elektro-magnetisk teknologi tidligere.

Einar Fydal, som var NTNU/Institutt universitetslektor for telematikk i 2003 til 2014 samt jobbet som forsker deretter senere seniorrådgiver ved Telenor ASA innen fjernarbeid og fjernundervisning fra 1993 til 2011, har en aktiv blogg hvor han belyser helse-risikoen av smart-målere og 5G. https://einarflydal.com

Myndighetene lytter ikke til faresignalene. Det er som om de «bare ruller ut» denne teknologien med lukkede ører. Det er også en form for kontroll.

 

Helt siden jeg begynte på min spirituelle reise har jeg vært fascinert av kanalisert informasjon. Det kan ikke etterprøves vitenskapelig, men jeg synes allikevel det er interessant. 

Spirituell lærer Geoffrey Hoppe, som blant annet kanaliserer kilden Adamus Saint-Germain, sa i en video som ble publisert 2.mars at korona-viruset er et bevissthetsvirus.

Det stammer fra en ubalanse i menneskets bevissthet og tjener til å bringe oppløsning i ubalansen. Adamus uttalte at korona viruset spesifikt er relatert til dagens finansielle og økonomiske ubalanse og ulikheter på planeten.

Det er også andre kanaliserte kilder som sier det samme. Ubalansen må endres og kontrollen frigjøres.

Vi beveger oss nå inn i det som er Vannmannens tegn, The Age of the Aquarius.

Jeg er ingen astrolog, men det er av interesse det som sies om dette tegnet.

Vår planet beveger seg nå inn i en annen fase i kosmos og det hevdes at i denne fasen vil vår feminine, Yin energi komme opp og frem. Det handler nettopp om balanse – om å få mer kontakt med vår Yin-energi – med hjertet, med intuisjonen og derfor må kontroll-behov og egoet vike. 

Dette er også en av lovene jeg snakker om i Universets 12 Lover kurset. Loven om kjønn (Yin/Yang).
Økt Bevissthet med de 12 Lovene

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.