Korona-viruset – er det tilfeldig?

av | mar 14, 2020 | Korona | 28 kommentarer

Er Korona-viruset et resultat av tilfeldigheter eller finnes det en dypere, spirituell årsak til denne spredningen?

For 15 år siden var jeg en skeptiker til alt åndelige og spirituelt. Jeg levde i min egen “lille boble av sannhet” med et lukket sinn om alt som ikke stemte overens med denne “boblen”.

Jeg var en ateist som var opptatt av å skape meg en karriere i farmasøytisk industri. Jeg klatret karriere-stigen og gjorde det bra. Det var null fokus på den ikke-fysiske, åndelige verden av den enkle grunn at jeg mente den ikke fantes.

Man måtte være temmelig naiv for å tro på noe slikt New Age vås var min tanke den gangen.

Jeg mente også at mye av det negative som skjer i livet var et resultat av tilfeldigheter og uflaks. Hele skapelsen var tilfeldig, tenkte jeg. Og vi lever kun dette ene livet før alt er slutt for evig og alltid. 

Etter mange år skjedde det noe. Jeg endret mitt livssyn. To positive, herlige, unge kollegaer døde. Begge i midten av tredve-årene. Først døde den ene – så en stund senere døde den andre. 

Brått var de borte og disse dødsfallene gjorde noe med meg. For første gang i livet mitt begynte jeg å stille spørsmålstegn ved min egen tro – mitt eget livssyn.

Jeg tenkte, “er disse positive, herlige menneskene nå borte for evig og alltid eller fortsetter deres eksistens på en eller annen måte”?

Det ble starten på en indre og ytre reise for å finne svar på fire store, filosofiske spørsmål: 

 • Hvem er vi?
 • Hvor kommer vi fra?
 • Hva gjør vi på denne planeten?
 • Hva skjer når vi dør?

Denne reisen har nå vart i 15 år og jeg har funnet svar som fungerer for meg.

På denne reisen har jeg møtt mange spennende mennesker som ga meg innsikt om skapelsen og hvordan ting henger sammen – alt fra mennesker med nær-døden opplevelser, sjamaner, klarsynte, medium samt professorer i kvantefysikk, forskere på hjernen og hjertet, forskere på det som kalles mental vitenskap og mer.

Jeg møtte også Norges mest kjente klarsynte – Lilli Bendriss – og sammen skrev vi boken Bevissthetsskiftet som belyser disse fire store spørsmålene. Det er en bok som tar for seg kontroversielle temaer.

I år (2020) lanserte vi vår andre bok Du Er Klarsynt som også tar for seg et kontroversielt tema.

I dag er min oppfatning at skapelsen langt fra er tilfeldig. Jeg mener at når noe negativt skjer så er det en dypere årsak som ligger til grunn. Det er årsak og virkning i alt.

Hva da med Korona-viruset?

Er det et tilfeldig, uheldig utbrudd eller finnes det en årsak/grunn til at dette kommer nå i 2020 og sprer seg som en farsott?

 

Tror man på en tilfeldig skapelse er det fort gjort å se på virus-spredningen som et resultat at uheldige omstendigheter som startet i Kina.

Media fråtser og sprer mer frykt og mange gir etter for frykten. Men i følge professor i biologi Bruce Lipton er det ingenting å frykte.

Han sendte for noen dager siden ut et nyhetsbrev hvor han skrev:

“Konklusjonen klar: Frykten for korona-viruset er mer dødelig enn viruset i seg selv. Det som er misvisende er frykten for at alle som bærer dette viruset kan dø av det. Dette er rett og slett feil! Friske mennesker har ingenting å frykte.”

Hele hans nyhetsbrev kan leses på min Facebook Page her: https://www.facebook.com/CamilloLoken/posts/3720434974650178?__tn__=K-R

Jeg har også laget et nettkurs om hvordan alt handler om energi, frekvens og vibrasjon og dersom man gir etter for frykt vil man kunne få mer frykt i livet sitt. Det er ulike universale lover i sving som “styrer” dette.

Lover som Loven om Vibrasjon, Loven om Årsak & Virkning, Loven om Polaritet og Loven om Tiltrekning for å nevne noen. Mer informasjon om kurset her: Universets 12 Lover. 

 

 

Er dette viruset kun et resultat av tilfeldigheter og uflaks?

Den franske filosofen Voltaire (François-Marie Arouet – 1694-1778) skal angivelig ha sagt dette:

«Ord som flaks, uflaks og tilfeldigheter er ord vi mennesker har funnet på for å forklare kjente effekter av ukjente årsaker.»

Når vi ikke logisk kan se en årsak av noe som skjer tyr vi til disse ordene. 

Hva da med viruset? Hva er årsaken? Hvorfor startet det dersom det ikke var tilfeldig og uflaks?

Om man ikke er bevandret i den ikke-fysiske, åndelige verden slik jeg har vært de siste 15 år vil det jeg skriver nå nesten bli som å banne i kirken. Mange vil riste på hodet og si at det er rent sprøyt.

Helt greit. Har ingen problem med å forstå det tatt i betraktning at jeg selv var skeptiker og ateist i 40 år.

Jeg følger med på såkalt kanalisert informasjon hvor en som har evnen til «å koble seg på» andre lag av skapelsen kan hente informasjon om ulike temaer som f.eks. min medforfatter Lilli Bendriss.

Kanalisert informasjon kan ikke etterprøves vitenskapelig, men det betyr ikke at det ikke er interessant. Ei heller betyr det at det er feil/usant. I flere tilfeller de siste 15 årene har Lilli kanalisert informasjon til meg om fremtiden som har vist seg å være 100 % korrekt.  

Skeptikere vil helt sikkert prøve å bortforklare slik erfaringer/funn på eller annen måte slik de alltid gjør, men det endrer ikke det faktum at jeg personlig opplevde denne kanalisert informasjonen som sann.

Flere som kanaliserer informasjon sier at korona-viruset kommer som et resultat av hvordan vi mennesker oppfører oss. Verden er i ubalanse og det er sårt behov for mer balanse. 

Det er altfor mye yang (maskulin) energi som dominerer jorden. Vi skaper fra intellektet og egoet. Det er for lite omsorg for andre.

Det er altfor mye meg, meg, meg. Vi klarer ikke å se at vi er som celler i en kropp. Alle cellene må jobbe sammen for at kroppen skal holde seg frisk.

Når celler angriper hverandre får vi auto-immune sykdommer. Når det er kaos i kroppen får vi ukontrollert celle-deling som gir kreft. Det er mange “autoimmune sykdommer og kreft” som vår planet nå erfarer. Vi kriger mot hverandre og skaper kaos. 

Det er ikke holdbart i lengden.  

Det er altfor lite skapelse fra hjertet – fra intuisjonen – fra den feminine Yin-energien. Det er for mye kontroll. For mye egoisme. For mye fokus på penger og materialisme.

 

Det blir derfor sagt at dette er et virus som skal frigjøre mye av den kontrollen man ser i visse land, i visse regioner – hos visse mennesker.

Når vi glemmer vår Yin-energi er vi i ubalanse. Vi lar egoet styre og da vil man til og med skaffe seg resultater på andres bekostning koste hva det koste vil. Det betyr også at man plyndrer jorden for ressurser fordi alt handler om meg, meg, meg. Penger og makt.

Jeg har selv vært vitne til hvordan “vanlige” mennesker jeg kjenner har endret seg ganske mye etter å ha blitt nyrike. Man mister bakkekontakt, endrer adferd og plutselig er det fokus på materialisme og egoet dominerer.

Det er akkurat dette Mayane og maya-kalenderen spådde. Deres 26,000 år syklus er delt inn i 5 mindre sykluser som igjen er delt inn i enda mindre sykluser.

Den siste av alle disse mindre syklusene, som kalles en baktun og varer i ca. 400 år, spådde de ville være egoismens og materialismens triumf.

De traff spikeren på hodet. 

 

Deres kalender sa at den siste baktun ville startet på 1600-tallet og vare frem til vår tid. Noen tolket det som at alt ville slutte i 2012, men det tallet var bare en symbolsk vekker-klokke.

Da jeg skrev boken Bevissthetsskiftet gjorde jeg mye research på 2012-fenomenet. Jeg refererte blant annet til Mayaenes leder den gang, presten Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj − også kalt Wakatel Utiw (Vandrende ulv) − som sa dette om slutten på kalenderen:

“Vi vet ikke om det er 2012 eller 2015 eller 2020 eller senere. Vi har mistet den korrekte sluttdatoen.”

Jeg føler at vi er inne i sluttfasen av denne syklusen som kan være årsaken til at vi ser store globale endringer.

Balanse kreves. Balanse mellom yin og yang. Mer hjerte. Mer intuisjon.

Jeg tror vi nå beveger oss inn det som flere har kalt intuisjonens alder. Vi er inne i informasjonsalderen med tilgang til informasjon 24/7.

Det er mye fokus på det ytre. Men denne fasen vil nå etterhvert bli erstattet med mer fokus på det indre – på intuisjonen – på hjertet – på Yin- energien.

 

I følge spirituell lærer Bryan de Flores er dette viruset et karmisk virus i den forstand at gammel energi med kontroll-behov må gi slipp. Kina er verst rammet og Kina har vel ikke akkurat vært et frihetens land. De har et stort kontroll-behov.

Men hvorfor er da Norge og andre europeiske, mer frie land rammet? Våre land er jo ikke akkurat som Kina.

Nei, men vi har kommet veldig langt innen teknologi og vi etterlater oss elektroniske spor hele tiden som kan overvåkes.

Noen vil si at dette er bare tull og tøys – konspirasjonsteori – men faktum er at der det er mulighet for kontroll, slik at man kan tilegne seg makt og penger, vil mennesker utnytte det slik man har vært gjort i århundrer.

Slik jeg ser det er det naivt å tro at Norge og andre europeiske land er «rene land» fri for maktmisbruk, korrupsjon og pengejag.

Vi er snart et kontant-løst samfunn og bare du kjøper en banan i en Rema butikk legger du igjen spor. Det samme på internett. I tillegg er Norge og andre naboland fylt av overvåkingskameraer, vi har autopass i våre biler og alt logges.

Vi har smart-målere med stråling som ikke er bra for helsen og som «overvåker» våre energi-behov 24/7. 

Samtidig som du blir utsatt for usunn EMS – elektromagnetisk stråling – kan kraftselskapet logge alt av dine energi-vaner fordi de nye strømmålerne rapporterer kontinuerlig, døgnet igjennom, om ditt strømforbruk tilbake til kraftselskapene.

Det vet derfor når du er på do om natta, når du er hjemme eller om du er borte. Smartmålerne har også åpent vei for tilleggstjenester som mange nå står i kø for å tilby. Da kan man få vite om du ser på TV, hvilke kanaler du ser, om du støvesuger eller bruker tørketrommel, når du åpner kjøleskapet og mye mer. Les mer om dette her.

 

Avisen The Guardian publiserte en artikkel i 2017 med tittelen «Is your smart meter spying on you?»

Spionerer smart-måleren på deg? 
https://www.theguardian.com/money/2017/jun/24/smart-meters-spying-collecting-private-data-french-british

De sier at det allerede er kommet bevis på at dette handler om å tjene penger på dataene fra smart-målere.

En video på nettstedet til Onzo, et britisk analyseselskap, sier:

“Vi tar energiforbruksdata fra smart-målere og sensorer. Vi analyserer det og bygger en meget personlig profil for hver enkelt brukskunde. ” 

Man vil da ha “muligheten til å tjene penger på kundedataene sine ved å gi en direkte kobling til passende tredjepartsorganisasjoner basert på kundens profil og bruksmønster.”

Om dette ikke er kontroll, vet ikke jeg og Norge (og andre europeiske land) er langt fremme når det gjelder smart-målere.

Og snart rulles det ut 5G som vil kunne påvirke vår helse negativt mer enn noe annen menneskeskapt elektro-magnetisk teknologi tidligere.

Einar Fydal, som var NTNU/Institutt universitetslektor for telematikk i 2003 til 2014 samt jobbet som forsker deretter senere seniorrådgiver ved Telenor ASA innen fjernarbeid og fjernundervisning fra 1993 til 2011, har en aktiv blogg hvor han belyser helse-risikoen av smart-målere og 5G. https://einarflydal.com

Myndighetene lytter ikke til faresignalene. Det er som om de «bare ruller ut» denne teknologien med lukkede ører. Det er også en form for kontroll.

 

Helt siden jeg begynte på min spirituelle reise har jeg vært fascinert av kanalisert informasjon. Det kan ikke etterprøves vitenskapelig, men jeg synes allikevel det er interessant. 

Spirituell lærer Geoffrey Hoppe, som blant annet kanaliserer kilden Adamus Saint-Germain, sa i en video som ble publisert 2.mars at korona-viruset er et bevissthetsvirus.

Det stammer fra en ubalanse i menneskets bevissthet og tjener til å bringe oppløsning i ubalansen. Adamus uttalte at korona viruset spesifikt er relatert til dagens finansielle og økonomiske ubalanse og ulikheter på planeten.

Det er også andre kanaliserte kilder som sier det samme. Ubalansen må endres og kontrollen frigjøres.

Vi beveger oss nå inn i det som er Vannmannens tegn, The Age of the Aquarius.

Jeg er ingen astrolog, men det er av interesse det som sies om dette tegnet.

Vår planet beveger seg nå inn i en annen fase i kosmos og det hevdes at i denne fasen vil vår feminine, Yin energi komme opp og frem. Det handler nettopp om balanse – om å få mer kontakt med vår Yin-energi – med hjertet, med intuisjonen og derfor må kontroll-behov og egoet vike. 

Dette er også en av lovene jeg snakker om i Universets 12 Lover kurset. Loven om kjønn (Yin/Yang).
Økt Bevissthet med de 12 Lovene

 

DELING:
Om du liker dette blogg-innlegget og ønsker å dele det med andre benytt delingsmulighetene under.

KOMMENTAR:
Du kan også legge igjen en kommentar under om du ønsker. Vennligst unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen andres kommentarer eller med innlegget. Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

NESTE BLOGG-INNLEGG?
Ønsker du å få beskjed når neste blogg-innlegg publiseres? KLIKK HER eller på bildet under.

28 Kommentarer

 1. Kjell

  Veldig bra skrevet Camillo, har hatt samme tanke om disse tingene.

  Svar
 2. Inger Johanne Christensen

  Dette er en bekreftelse på tanker jeg selv har hatt/har. Måtte jo være en hensikt med coronaen!! Noe som gir oss ( menneskeheten) en mulighet til endring – endring i holdninger, tanker, vilje til å handle…..Takk, for ditt innlegg Camillo Loken !❤️Og takk til dere andre for innspill🙏🏻🌷

  Svar
 3. Marianne Bøen

  Først, takk for en grundig og fin artikkel!

  Uavhengig av ståsted (selv et helt “vanlig”materialistisk), så kan man se at dette handler om ubalanse. Løfter man blikket, ser man at utbruddet viser ubalanse på flere “metanivå” (inkl. det spirituelle), så jeg tror de fleste som er nevnt i artikkelen din har rett, det ene utelukker ikke det andre. Noe som ikke nevnes her, er tanken om Gaia, vår kjære planet… <3 (selv om det nevnes indirekte: balansen mellom yin og yang).

  I overført betydning tenker jeg:
  At Moder Jord har fått ganske vondt i hodet av alle de støyende barna sine, og nå har sendt dem på rommet sitt for å “leke stille” – for å få seg et øyeblikks fred! Jeg håper og tror at bonusen med denne “stille-leken” vil være, at når “barna” (oss alle) får komme ut igjen, så vil vi ha roet oss ned bittelitt, funnet litt andre måter å gjøre ting på, slik at dette kan bli starten på en sårt tiltrengt forbedring i forhold klima og miljøforurensing, osv.

  I tillegg vil mange som ikke har tatt seg tid til å stille seg selv spørsmål om dypere ting, nå få mulighet til det. Forhåpentligvis vil flere oppdage at vi alle sitter i samme båt – både når det gjelder klima/miljø, men også på alle andre måter. Det som blant våre likesinnede kalles ‘Oneness’ / i Am, osv. Vi er alle dypt forbundet på måter mange ikke fanger opp i en hektisk hverdag.

  Når det gjelder smittefare, og om corona-viruset kun smitter når man er fylt av frykt, så tenker jeg: “ja” og “nei”. Det er all grunn til å gjøre en mengde tiltak rent praktisk for å forsøke å stoppe dette. Man kan nok ikke meditere seg frem til immunitet… Men, og det er et stort men her: Frykt påvirker oss, vi “trekker oss sammen” og blir mer sårbare, lave energier får lettere fotfeste fordi immunsystemet svekkes av frykt og stor påkjenninger.

  Som så ofte, gjelder det å kunne se flere ting på én gang. Dette handler om veldig mye. Og jeg tenker at for hver enkelt av oss er dette en gyllen mulighet til å legge bak oss versjon 1.0 av oss selv (eller hvor langt vi har kommet “på vår vei”) og “oppgradere”. På flere måter enn én, har vi nå – interessant nok – en fantastisk mulighet til å dele fellesskap, vise omtanke, hente frem den beste utgaven av deg selv. <3

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk for at du deler Marianne. Setter pris på det 🙂

   Svar
 4. Camilla Våpenstad

  TUUSEN TAKK🙏
  -Ja- enig i mye her!
  -MED ØNSKE OM EN FORFRISKENDE VÅR!🌷🌷🌷

  Svar
 5. Bjørn Ivar Schei

  Hei og takk for et godt innlegg Camillo.

  Nå er det opp til oss å ikke la oss rive med i frykten men, utnytte tankens kraft med overbevisning om at dette også går bra.

  På linje med 5G, AMS målere osv. krever det mye kamp hvis vi skal stoppe det. En slik kamp gir oss dessverre for mye negativt fokus.

  Det beste vi kan gjøre er å minimere/utelate fokus på det vi ikke ønsker og heller fokusere på det vi ønsker.

  Fortsett å nyt dette livet på jorda.

  Svar
 6. aasestyve@gmail.com

  Godt og oppløftende å lese dette, Camillo! Takk❣️
  Nødvendig og lurt å heise seg litt opp…å se ting fra et høyere perspektiv…lett å glemme det i denne rare tiden!
  Takk❣️

  Svar
  • Camillo Løken

   Setter pris på din tilbakemelding. Takk 🙂

   Svar
 7. Anne Raak Torsholt

  Bra skrevet. Helt enig. Jeg føler meg faktisk manipulert og kontrollert i Norge av grådige markedskrefter og bevisstløs myndigheter. WHO har ingen ting å tilby mot corona-krisen. Det tradisjonell helsevesenet kommer til kort. Homeopatien har bidratt til å kurere epidemier i 200 år, men vi ties ihjel og det strammes inn. Jeg er ikke ute etter splittelse eller strid, samarbeid er tingen, men jeg opplever kontrollen som maktmisbruk og er forbanna og lei. På verdensbasis er det mengder av healere og alternative terapeuter som kan booste immunforsvaret og avhjelpe corona-krisen på forskjellige måter, men vi ties ihjel. Noen har monopol på sannheten. De med makten. WHO gjør lite for å forebygge helseproblemer. WHO svikter på det groveste når de tillater at det eksperimenteres med 5 G på mennesker, når ingen aner langtidsvirkningen av strålingen. Våre myndigheter gjør alt for å stanse corona. Men fortsetter å pøser ut olje som forverrer klimakrisen og tillater smartmålere og 5 g, uten at vi har blitt spurt. Det er et overgrep. Klimakrisen og økt stråling vil kunne føre til enorme helseproblemer i en helt annen grad enn det skarve coronaviruset, som de er så redd for. Vi har de svarene vi trenger for å dempe corona, håndtere klimakrisen og forebygge helseproblemer. Men sannheten ties ihjel og de med makt bedriver overgrep med sitt monopol på sannheten. Det er sterke ord. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve det slik. Men 40 år som spirituell og i alternativbransjen, for å nå oppleve at vi blir manipulert med som aldri før holder. Jeg skulle gjerne ha gått rett på Dagsrevyen. Brenn meg gjerne på bålet. Men nå holder det. Nå må vi stå sammen og si ifra. Jeg finner meg IKKE i at penger og makt ødelegger livsgrunnlaget for våre etterkommere.

  Svar
 8. Arne Skjærvik

  Endelig fikk jeg svar på hvorfor dette skjer, og hva er hensikten. Glimrende fortalt og for meget troverdig fra anerkjente kapasiteter. Kanaliseringer er ikke noe merkelig. Alt ligger i skapelsen – som en frekvens som de kyndige bare kan logge seg på – som en radiobølge. Takk for at vi kan dele denne viktige informasjon. Frykten for smitte av corona er det verste våpenet – ikke viruset. Lykke til videre

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Arne. Setter pris på din tilbakemelding 🙂

   Svar
 9. Ruth Rokkones

  Fantastisk interessant👍😊

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Ruth. Det er en takknemlig oppgave å skrive om det man er opptatt av og ekstra takknemlig er det når andre setter pris på det 🙂

   Svar
 10. Karin Trysberg

  Jeg følger deg i det du her skriver. Jeg vil gå til den delen der du belyser litt av det med overvåkning. Jeg ser en annen side av dette. Myndihetene kan i en situasjon som det vi er i nå, med viruset som slår oss ut, bruke denne situasjonen på en anne måte. De kan velge å presse gjennom overvåkningen med å presisere for oss hvor viktig dette er. Ved at myndighetene får beholde kontroll kan de styre alt og alle. De kan bruke sine egne agendaer som smittevern og kontaktløshet som påskudd for forebygging. Der regjeringa sier vi må stå sammen for å få til dette, må folket gå motsatt vei. Stå sammen for å unngå. Og her er det vi, folket, som må stå i det. Utvikling er bra, men ikke med tap av mennesket og dets betyding i verden. Vi mister oss selv. Vi er en del av alt og altet er det universelle, det guddommelige.

  Svar
  • Camillo Løken

   Takk Karin. Ja, det er viktig med informasjon. Misforstå meg rett. Mitt poeng er at det finnes mennesker/myndigheter som ønsker kontroll på bekostning av individet. Penger/makt fokuset har gått for langt. Tiden er inne for å gi slipp på egoet og la hjertet vise oss vei 🙂

   Svar
 11. Unn

  Hei. Hørte på deg og Lilly for endel år tilbake. Var også på et treff. Hadde glemt deg litt frem til jeg så deg på god kveld Norge i går. Jeg har grublet mye på hva årsaken bak viruset er de siste dagene og har selv kommet frem til endel av det du nevner her. Takk. Mvh Unn

  Svar
  • Camillo Løken

   Så fint Unn. Takk for at du deler. Ja balanse er nøkkelordet nå. Mer Yin 🙂

   Svar
 12. Kari Rose Norheim

  Enig i mye her men 5 G kommer og det vil føre mye positivt med seg.
  Problemet er menneskets identifikasjon med ego. Det er forskjell på å ha en sunn individuell ivaretagelse av egne behov, familiens og gruppens, og å fremme disse interessene på måter som skader andre. Jeg oppfatter også dette viruset som en brekkstang og øyeåpner for hvor avhengige vi globalt er av andre, og for å utvikle mere global empati. Hadde det ikke vært sterke krefter som har kontroll og som må gi slipp, så hadde mye vært enklere. De rike har sikkert også angst nå, som Onkel Skrue, når de ser pengesekkene smuldrer, og folk som fyller de opp ikke får gå på jobb. De skaper jo ingen verdier selv, og de lager jo ikke de pengene selv heller 💜

  Svar
  • Camillo Løken

   Hei Kari – hyggelig å høre fra deg. Håper alt er bra i India. JA, 5G har sine fordeler, men min (og andres) bekymring er den menneskeskapte strålingen. Den er ikke bra for våre celler og vår biologi. Det naturlig elektro-magnetiske feltet (EM) som omfavner jorden er sunt og vi merker det når vi går i skogen – vekk fra byer og det menneskeskapte. Det gir en god følelse. Det er rent. Jo mer vi kan koble oss til naturen og det naturlige EM feltet jo bedre er det slik jeg ser det 🙂

   Svar
   • Kaja

    Velkommen, Yin! Du er dypt elsket og savnet!
    Kjærligheten, visdommen og medmenneskeligheten vil redde oss.

    Svar
    • Kaja

     Og tusen takk, Camillo!

     Svar
 13. Torill

  Kjempebra skrevet Camillo . Har tenkt akkurat d samme . Godt å få d bekreftet . God frisk vår og god klem 💙👏👏

  Svar
  • Camillo Løken

   Tusen takk Torill. Setter stor pris på din tilbakemelding. Alt godt 🙂

   Svar

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *